Skip to content

Konkurs ofert – remont konserwatorki klatek schodowych w budynku przy ul. Grunwaldzka 20a, 20b, Listopadowa 47, 49

Inwestor:

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grunwaldzka 20 A, B – Ul. Listopadowa 47, 49 w Bielsku-Białej

 

Lokalizacja robót:

budynek przy ul. Grunwaldzkiej 20 A, B / Listopadowej 47, 49; 43-300 Bialsko-Biała

Termin składania ofert:

30.06.2023 r. 

Zakres robót: remont konserwatorski klatek schodowych

Założeniem remontu klatek schodowych jest przywrócenie ich pierwotnego reprezentacyjnego wyglądu. Z klatek schodowych należy usunąć wszystkie warstwy technologiczne nienależące do pierwszej warstwy chronologicznej.

– rekonstrukcja zniszczonej sztukaterii;

– uzupełnienie ubytków w tynkach;

– ponowne malowanie ścian;

– renowacja balustrad i posadzek.

POSADZKI

Istniejące posadzki z lastryko należy poddać renowacji poprzez:

– szlifowanie;

– uzupełnianie ubytków oraz spękań;

– zabezpieczenie powierzchni lastryko impregnatem do kamienia oraz opcjonalnie nabłyszczyć

BALUSTRADY

Istniejące balustrady klatek schodowych należy poddać renowacji poprzez oczyszczenie oraz malowanie farbą olejną, matową, w kolorze grafitowym (NCS S 5000-N) lub antracytowym.

Należy pozostawić istniejące drewniane pochwyty balustrady, ewentualne ubytki uzupełnić masą wypełniającą do drewna. Pochwyty wykończyć połyskowym bezbarwnym lakierem do drewna.

DETALE ARCHITEKTONICZNE

Należy poddać renowacji sztukaterię sufitową klatek schodowych. W miejscach gdzie sztukateria została przykryta tynkiem należy odtworzyć ją, analogiczną proporcjami i przekrojem do sztukaterii istniejącej. Ubytki w sztukaterii istniejącej uzupełnić. Wszystkie elementy ozdobne klatek schodowych malować farba emulsyjną na kolor biały NCS S 0500-N.

ŚCIANY

Lamperię wykonać na wysokość 160 cm

Zawilgocenia oraz głuche tynki skuć i uzupełnić tynkiem cementowo-wapiennym.

 

Wytyczne zamawiającego zgodnie z dokumentacją projektową dostępną są w biurze Zarządcy przy ul. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej. Otrzymanie dokumentacji do ofertowania jak również przeprowadzenie wizji lokalnej na nieruchomości będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu spotkania z koordynatorem projektu Panią Lucyną Srebrakowską pod nr telefonu 575 114 949

Oferty należy składać w biurze Zarządcy Nieruchomości Tomasza Gajdy ul. A. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2023 r. do godziny 16.00 w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą (data stempla pocztowego jest równoznaczna z data wpływu) na wskazany wyżej adres z czytelnym dopiskiem „Oferta na remont konserwatorski klatek schodowych – WM Grunwaldzka 20 A, B Listopadowa 47, 49”

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny.

Zapraszamy do składania ofert.

Back To Top