Skip to content

Konkurs ofert – docieplenie stropu piwnic oraz podłogi strychu budynku przy ul. Grunwaldzka 20a, 20b, Listopadowa 47, 49

Inwestor:

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grunwaldzka 20 A, B – Ul. Listopadowa 47, 49 w Bielsku-Białej

 

Lokalizacja robót:

budynek przy ul. Grunwaldzka 20a, 20b, Listopadowa 47, 49

 

Termin składania ofert:

30.06.2023 r. 

Zakres robót:

Docieplenie stropu piwnic oraz podłogi strychu

STROP PIWNIC

Docieplenie stropu piwnic pianką natryskową PUR (lambda=0,020 W/mK) o grubości wg audytu termomodernizacyjnego/remontowego. Lokalizacja dociepleń zgodnie z dokumentacja dostępna w biurze Zarządcy.

PODŁOGA STRYCHU

Należy docieplić podłogę strychu granulatem wełny mineralnej (lambda=0,042 W/mK) o grubości warstwy wg audytu energetycznego/remontowego. Lokalizacja dociepleń zgodnie z dokumentacja dostępna w biurze Zarządcy.

 

Wytyczne zamawiającego zgodnie z dokumentacją projektową dostępną są w biurze Zarządcy przy ul. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej. Otrzymanie dokumentacji do ofertowania jak również przeprowadzenie wizji lokalnej na nieruchomości będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu spotkania z koordynatorem projektu Panią Lucyną Srebrakowską pod nr telefonu 575 114 949

Oferty należy składać w biurze Zarządcy Nieruchomości Tomasza Gajdy ul. A. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2023 r. do godziny 16.00 w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą (data stempla pocztowego jest równoznaczna z data wpływu) na wskazany wyżej adres z czytelnym dopiskiem „Oferta na docieplenie stropu piwnic oraz podłogi strychu – WM Grunwaldzka 20 A, B Listopadowa 47, 49”

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny.

Zapraszamy do składania ofert.

Back To Top