skip to Main Content

Konkurs ofert na remont instalacji wod.-kan., gaz  w budynku przy ul. Przybyły 10  w Bielsku-Białej.

Konkurs ofert na remont instalacji wod.-kan., gaz  w budynku przy ul. Przybyły 10  w Bielsku-Białej. Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Przybyły 10 w Bielsku-Białej. Termin składania ofert: 10.07.2023 r.  Zakres prac:   Remont instalacji gazowej, Remont instalacji wod-kan,   Szczegółowe wytyczne zamawiającego zgodnie z dokumentacją projektową dostępną są w biurze Zarządcy przy ul. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej. Otrzymanie dokumentacji do ofertowania jak również przeprowadzenie wizji lokalnej na nieruchomości będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu spotkania z koordynatorem projektu Panią Izabelą Plucińską pod nr telefonu 509 318 827. Oferty należy składać w biurze Zarządcy Nieruchomości Tomasza Gajdy ul. A. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej w nieprzekraczalnym terminie do 10.07.2023 r. do godziny 16.00 w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą (data stempla pocztowego jest równoznaczna z data wpływu) na wskazany wyżej adres z czytelnym dopiskiem „Oferta na remont nieruchomości przy ul. Przybyły 10  w Bielsku-Białej”.   Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Przybyły 10 a w Bielsku-Białej zastrzega sobie prawo do odwołania…

Konkurs ofert na wykonanie instalacji fotowoltaicznej – Zeta Park Jeden

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Zeta Park Jeden   Lokalizacja robót:   Wspólnota Mieszkaniowa Zeta Park Jeden Ul. Staffa 15, 17, 19, 21 43-450 Ustroń   Termin składania ofert: 31.07.2023 r.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ISTOTNE WARUNKI JEGO REALIZACJI. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i podłączenie kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy: minimalnej 56 kWp, maksymalnej  200 kWp składającej się z paneli fotowoltaicznych o mocy minimum 430 Wp każdy, trójfazowego falownika fotowoltaicznego, konstrukcji wsporczej oraz wymaganych zabezpieczeń po stronie AC i DC i przeciwpożarowych. Na przedmiot zamówienia składa się: Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej zaakceptowanej przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót, składającej się m. in. z wizualizacji rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych na dachu budynku, analizę potwierdzającą obliczenia planowanego uzysku energetycznego wykonanego na dedykowanym programie producenta falownika, przedstawienie sposobu montażu konstrukcji wsporczej instalacji do dachu. Wszelkie inne niezbędne dokumenty będące we władaniu Wykonawcy, które Zamawiający będzie musiał, w przypadku wystąpienia, przedstawić przy składaniu wniosku o dofinansowanie. zakup…

Szanowni Państwo, informujemy, że z dniem 16.08.2022 r. zmieniliśmy adres siedziby biura. Obecny adres to A. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej. Pozostałe dane firmy pozostają bez zmian.  Z poważaniem Tomasz Gajda 

konkurs ofert na roboty budowlane

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Towarowa 4, 6, 8, 10, 12, 14 oraz Niepodległości 3, 5 ,7 w Czechowicach Dziedzicach Termin składania ofert: 21.07.2022 r.  Zakres prac: remont klatek schodowych Opis techniczny:. – wykonanie iniekcji krystalicznej na wejściu do budynku, – skucie odpadających tynków na klatce schodowej, – podtynkowy montaż instalacji teletechnicznych, – gipsowanie ścian, – położenie tynku strukturalnego o grubości 1 mm na ścianach klatki schodowej, – wykonanie mozaiki żywicznej do wysokości około 1m na klatkach schodowych, – czyszczenie malowanie balustrad, – wymiana pochwytów balustrad, – wykonanie podwieszanych sufitów, – odnawianie / wymiana drzwi wejściowych na strych oraz do piwnicy. Przedmiar prac jest dostępny w biurze Zarządcy przy ul. Mickiewicza 28/1 w Bielsku-Białej. Otrzymanie dokumentacji do ofertowania jak równie z przeprowadzenie wizji lokalnej na nieruchomości będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu spotkania z koordynatorem projektu Panią Lucyna Srebrakowską pod nr telefonu 575 11 49 49 Oferty należy składać w biurze…

KONKURS OFERT NA USŁUGI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

KONKURS OFERT NA USŁUGI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY UL. STARZYŃSKIEGO 7  W BIELSKU-BIAŁEJ   Szanowni Państwo, Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie ofert na utrzymanie czystości Wspólnoty Mieszkaniowej Starzyńskiego 7 obejmującego budynki Starzyńskiego 7, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e w Bielsku-Białej. Obsługa nieruchomości będzie obejmowała: – utrzymanie czystości na klatkach schodowych, garażu podziemnym i naziemnym oraz terenu wokół budynków; – koszenie trawników; – odśnieżanie w okresie zimowym. Prezentacja obiektu będzie możliwa w dniach od 16.05.2022 r. do 22.05.2022 r. po wcześniejszym umówieniu terminu. Wszelkich dodatkowych informacji oraz specyfikację prac udziela koordynator projektu Pani Lucyna Srebrakowska tel. 575 11 49 49 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00. Termin składania ofert mija 24.05.2022 r. o godzinie 16:00. Oferty proszę składać w zamkniętych kopertach w biurze Zarządcy Nieruchomości Tomasza Gajdy ul. Mickiewicza 28/1 w Bielsku-Białej w powyższym terminie.  

KONKURS OFERT  NA USŁUGI UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH LOKALOWEJ D. H. WOKULSKI W BIELSKU-BIAŁEJ

  ONKURS OFERT  NA USŁUGI UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH LOKALOWEJ D. H. WOKULSKI   Niniejszym pismem Wspólnota Lokalowa D. H. Wokulski ul. Cechowej 22 w Bielsku-Białej ogłasza przetarg na utrzymanie czystości w częściach wspólnych  Załącznik nr 1 do niniejszego pisma zawiera specyfikacje czynności niezbędnych do złożenia oferty. Prezentacja obiektu będzie możliwa w dniach od 05.01.2022 r. do 20.01.2022 r. po wcześniejszym umówieniu terminu. Wszelkich dodatkowych informacji udziela koordynator projektu z Pani Lucyna Srebrakowska tel. 575 11 49 49 w godz. od 8:00 do 16:00. Termin składania ofert do dnia 27.01.2022 r. godziny do godziny 16:00. Oferty proszę składać w zamkniętych kopertach w biurze Zarządcy Nieruchomości Tomasza Gajdy ul. Mickiewicza 28/1 w Bielsku-Białej w terminie podanym w pkt 3.   Wspólnota Lokalowa D. H. Wokulski ul. Cechowej 22w Bielsku-Białej zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.   ZAŁ. 1.  Usługi konserwatorskie oraz serwis sprzątający usługi kompleksowego utrzymania…

Nowy mural w mieście

Jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grażyny 15 w Bielsku-Białej pragnę podziękować wszystkim osobom, które pomogły nam przy organizacji prac i pozyskaniu sponsora dzięki któremu powstało to piękne dzieło sztuki.

KONKURS OFERT

Konkurs ofert: Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. NMP Królowej Polski 21 w Bielsku-Białej Termin składania ofert: 10.08.2020 r.  Zakres prac: wymiana kanalizacji ściekowej Opis techniczny: Wymiana żeliwnej kanalizacji ściekowej w budynku na poziomie piwnicy polegać ma  głównie na zastąpieniu jej rurami z tworzywa sztucznego PCV wraz dwoma studzienkami rewizyjnymi ø 400 mm w miejscu włączenia przyłączy kanalizacyjnych ø 110 mm do kanału głównego ø 160 mm. Planowana trasa nowej kanalizacji przebiegać ma  dokładnie w miejscu starej  kanalizacji pod posadzką w piwnicy budynku. Wymiana kanalizacji ściekowej w budynku: – Odspojenie spękanej posadzki piwnicy nad trasą starej kanalizacji żeliwnej. – Demontaż starej kanalizacji z rur żeliwnych. – Dopasowanie przekroju starego kanału do nowej średnicy rury z PCV. – Wykonanie podsypki żwirowo-piaskowej pod nowe rury kanalizacyjne. -Montaż nowych rur z PCV łączonych na kielichy z 2% spadkiem na zewnątrz. – Przeprowadzenie badania szczelności kanalizacji. – Zabezpieczenie nowych rur kanalizacyjnych przez obsypanie ich piaskiem.…

KONKURS OFERT

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kochanowskiego 41 w Bielsku-Białej ogłasza konkurs ofert na remont słupów nośnych budynku. Opinie techniczną wraz z zaleceniami można uzyskać w biurze Zarządcy nieruchomości Tomasza Gajda ul. A. Mickiewicza 28/1 43-300 Bielsk-Biała. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach na ww. adres w terminie do 07.07.2020 r. Wspólnota Mieszkaniowa Zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny.

Kolejny remont zakończony

Kolejny remont zakończony sukcesem. W dniu 19.06.2018 r. zakończył się kolejny remont zabytkowej kamienicy. Wisła zyskała kolejną pięknie odrestaurowaną kamienice.  

Back To Top