Skip to content

Konkurs ofert na dostarczenie i podłączenie systemu ładowania pojazdów elektrycznych – WM Starzyńskiego

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Starzyńskiego Lokalizacja robót: Wspólnota Mieszkaniowa Starzyńskiego Ul. Starzyńskiego 7 43-300 Bielsko-Białą Termin składania ofert: 20.10.2023 r.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i podłączenie systemu ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej Starzyńskiego: – wykonanie z budynków 7B zasilania stacji ładowania pojazdów elektrycznych uzgadniając moc 22 kW z uwzględnieniem zwiększonego przekroju pod możliwą rozbudowę  instalacji o kolejną stację ładowania o mocy 22 kW; – wykonanie z budynków 7C zasilania stacji ładowania pojazdów elektrycznych uzgadniając moc 22 kW z uwzględnieniem zwiększonego przekroju pod możliwą rozbudowę  instalacji o kolejną stację ładowania o mocy 22 kW; – montaż jednej podwójnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych o mocy 22 kW każda z możliwością ładowania dwóch pojazdów jednocześnie; – instalacja systemu rozliczania poboru energii przez użytkowników; – szkolenie z obsługi systemu rozliczania; – pełna dokumentacja dla administratora, instrukcja obsługi dla użytkowników oraz dokumentacja powykonawcza i pomiarowa. Przeprowadzenie wizji lokalnej na nieruchomości będzie…

Konkurs ofert na wykonanie instalacji fotowoltaicznej – WM Starzyńskiego

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Starzyńskiego Lokalizacja robót: Wspólnota Mieszkaniowa Starzyńskiego Ul. Starzyńskiego 7 43-300 Bielsko-Białą   Termin składania ofert: 20.10.2023 r.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ISTOTNE WARUNKI JEGO REALIZACJI. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i podłączenie kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy: maksymalnej  49,99 kWp składającej się z paneli fotowoltaicznych o mocy minimum 430 kWp każdy, trójfazowego falownika fotowoltaicznego, konstrukcji wsporczej oraz wymaganych zabezpieczeń po stronie AC i DC i przeciwpożarowych. Na przedmiot zamówienia składa się: Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej zaakceptowanej przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót, składającej się m. in. z wizualizacji rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych na dachu budynku, analizę potwierdzającą obliczenia planowanego uzysku energetycznego wykonanego na dedykowanym programie producenta falownika, przedstawienie sposobu montażu konstrukcji wsporczej instalacji do dachu. Wszelkie inne niezbędne dokumenty będące we władaniu Wykonawcy, które Zamawiający będzie musiał, w przypadku wystąpienia, przedstawić przy składaniu wniosku o dofinansowanie. zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wyposażenia dodatkowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania zaproponowanego rozwiązania…

Konkurs ofert na jest dostarczenie i podłączenie systemu monitoringu na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej Starzyńskiego

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Starzyńskiego Lokalizacja robót: Wspólnota Mieszkaniowa Starzyńskiego Ul. Starzyńskiego 7 43-300 Bielsko-Białą Termin składania ofert: 20.10.2023 r.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i podłączenie systemu monitoringu na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej Starzyńskiego Na przedmiot zamówienia składa się: Zakup i montaż kamer obejmujących parking górny, parking podziemny oraz bramy wjazdowe, jaki i wejścia do klatek schodowych zgodnie z załącznikiem zał. , Wykonanie rejestratora i podłączenie monitoringu do zdalnego dostępu, wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi protokołami uruchomienia, Przeprowadzenie wizji lokalnej na nieruchomości będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu spotkania z koordynatorem projektu Panem Marcinem Zawiła pod nr telefonu 575 114 949 Termin składania ofert mija 20.10.2023 r. Zapraszamy do udziału w konkursie ofert. Wspólnota Mieszkaniowa Starzyńskiego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny. Zapraszamy do składania ofert.  

Konkurs ofert na remont instalacji wod.-kan., gaz  w budynku przy ul. Przybyły 10  w Bielsku-Białej.

Konkurs ofert na remont instalacji wod.-kan., gaz  w budynku przy ul. Przybyły 10  w Bielsku-Białej. Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Przybyły 10 w Bielsku-Białej. Termin składania ofert: 10.07.2023 r.  Zakres prac:   Remont instalacji gazowej, Remont instalacji wod-kan,   Szczegółowe wytyczne zamawiającego zgodnie z dokumentacją projektową dostępną są w biurze Zarządcy przy ul. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej. Otrzymanie dokumentacji do ofertowania jak również przeprowadzenie wizji lokalnej na nieruchomości będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu spotkania z koordynatorem projektu Panią Izabelą Plucińską pod nr telefonu 509 318 827. Oferty należy składać w biurze Zarządcy Nieruchomości Tomasza Gajdy ul. A. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej w nieprzekraczalnym terminie do 10.07.2023 r. do godziny 16.00 w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą (data stempla pocztowego jest równoznaczna z data wpływu) na wskazany wyżej adres z czytelnym dopiskiem „Oferta na remont nieruchomości przy ul. Przybyły 10  w Bielsku-Białej”.   Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Przybyły 10 a w Bielsku-Białej zastrzega sobie prawo do odwołania…

Konkurs ofert na wykonanie instalacji fotowoltaicznej – Zeta Park Jeden

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Zeta Park Jeden   Lokalizacja robót:   Wspólnota Mieszkaniowa Zeta Park Jeden Ul. Staffa 15, 17, 19, 21 43-450 Ustroń   Termin składania ofert: 31.07.2023 r.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ISTOTNE WARUNKI JEGO REALIZACJI. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i podłączenie kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy: minimalnej 56 kWp, maksymalnej  200 kWp składającej się z paneli fotowoltaicznych o mocy minimum 430 Wp każdy, trójfazowego falownika fotowoltaicznego, konstrukcji wsporczej oraz wymaganych zabezpieczeń po stronie AC i DC i przeciwpożarowych. Na przedmiot zamówienia składa się: Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej zaakceptowanej przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót, składającej się m. in. z wizualizacji rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych na dachu budynku, analizę potwierdzającą obliczenia planowanego uzysku energetycznego wykonanego na dedykowanym programie producenta falownika, przedstawienie sposobu montażu konstrukcji wsporczej instalacji do dachu. Wszelkie inne niezbędne dokumenty będące we władaniu Wykonawcy, które Zamawiający będzie musiał, w przypadku wystąpienia, przedstawić przy składaniu wniosku o dofinansowanie. zakup…

Szanowni Państwo, informujemy, że z dniem 16.08.2022 r. zmieniliśmy adres siedziby biura. Obecny adres to A. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej. Pozostałe dane firmy pozostają bez zmian.  Z poważaniem Tomasz Gajda 

konkurs ofert na roboty budowlane

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Towarowa 4, 6, 8, 10, 12, 14 oraz Niepodległości 3, 5 ,7 w Czechowicach Dziedzicach Termin składania ofert: 21.07.2022 r.  Zakres prac: remont klatek schodowych Opis techniczny:. – wykonanie iniekcji krystalicznej na wejściu do budynku, – skucie odpadających tynków na klatce schodowej, – podtynkowy montaż instalacji teletechnicznych, – gipsowanie ścian, – położenie tynku strukturalnego o grubości 1 mm na ścianach klatki schodowej, – wykonanie mozaiki żywicznej do wysokości około 1m na klatkach schodowych, – czyszczenie malowanie balustrad, – wymiana pochwytów balustrad, – wykonanie podwieszanych sufitów, – odnawianie / wymiana drzwi wejściowych na strych oraz do piwnicy. Przedmiar prac jest dostępny w biurze Zarządcy przy ul. Mickiewicza 28/1 w Bielsku-Białej. Otrzymanie dokumentacji do ofertowania jak równie z przeprowadzenie wizji lokalnej na nieruchomości będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu spotkania z koordynatorem projektu Panią Lucyna Srebrakowską pod nr telefonu 575 11 49 49 Oferty należy składać w biurze…

KONKURS OFERT NA USŁUGI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

KONKURS OFERT NA USŁUGI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY UL. STARZYŃSKIEGO 7  W BIELSKU-BIAŁEJ   Szanowni Państwo, Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie ofert na utrzymanie czystości Wspólnoty Mieszkaniowej Starzyńskiego 7 obejmującego budynki Starzyńskiego 7, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e w Bielsku-Białej. Obsługa nieruchomości będzie obejmowała: – utrzymanie czystości na klatkach schodowych, garażu podziemnym i naziemnym oraz terenu wokół budynków; – koszenie trawników; – odśnieżanie w okresie zimowym. Prezentacja obiektu będzie możliwa w dniach od 16.05.2022 r. do 22.05.2022 r. po wcześniejszym umówieniu terminu. Wszelkich dodatkowych informacji oraz specyfikację prac udziela koordynator projektu Pani Lucyna Srebrakowska tel. 575 11 49 49 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00. Termin składania ofert mija 24.05.2022 r. o godzinie 16:00. Oferty proszę składać w zamkniętych kopertach w biurze Zarządcy Nieruchomości Tomasza Gajdy ul. Mickiewicza 28/1 w Bielsku-Białej w powyższym terminie.  

KONKURS OFERT  NA USŁUGI UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH LOKALOWEJ D. H. WOKULSKI W BIELSKU-BIAŁEJ

  ONKURS OFERT  NA USŁUGI UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH LOKALOWEJ D. H. WOKULSKI   Niniejszym pismem Wspólnota Lokalowa D. H. Wokulski ul. Cechowej 22 w Bielsku-Białej ogłasza przetarg na utrzymanie czystości w częściach wspólnych  Załącznik nr 1 do niniejszego pisma zawiera specyfikacje czynności niezbędnych do złożenia oferty. Prezentacja obiektu będzie możliwa w dniach od 05.01.2022 r. do 20.01.2022 r. po wcześniejszym umówieniu terminu. Wszelkich dodatkowych informacji udziela koordynator projektu z Pani Lucyna Srebrakowska tel. 575 11 49 49 w godz. od 8:00 do 16:00. Termin składania ofert do dnia 27.01.2022 r. godziny do godziny 16:00. Oferty proszę składać w zamkniętych kopertach w biurze Zarządcy Nieruchomości Tomasza Gajdy ul. Mickiewicza 28/1 w Bielsku-Białej w terminie podanym w pkt 3.   Wspólnota Lokalowa D. H. Wokulski ul. Cechowej 22w Bielsku-Białej zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.   ZAŁ. 1.  Usługi konserwatorskie oraz serwis sprzątający usługi kompleksowego utrzymania…

Nowy mural w mieście

Jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grażyny 15 w Bielsku-Białej pragnę podziękować wszystkim osobom, które pomogły nam przy organizacji prac i pozyskaniu sponsora dzięki któremu powstało to piękne dzieło sztuki.

Back To Top