skip to Main Content

Konkurs ofert na prace remontowe

Konkurs ofert na termomodernizację elewacji budynku wielorodzinnego przy ul. Z. Krasińskiego 27 a w Bielsku-Białej. Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Krasińskiego 27 a w Bielsku-Białej Termin składania ofert: 25.11.2022 r.  Zakres prac: Opis techniczny: Docieplenie ścian zewnętrznych Docieplenie ścian płytami termoizolacyjnymi z wełny mineralnej Wymiana obróbek blacharskich Wymiana parapetów Docieplenie stropu piwnicy Hydroizolacja ścian fundamentowych Docieplenie stropu poddasza Wymiana drzwi wejściowych do budynku Prace towarzyszące Remont balkonów Wymiana instalacji odgromowej Remont kominów Wymiana pokrycia dachu Wymiana oświetlenia zewnętrznego Modernizacja instalacji domofonowej Wykonanie instalacji monitoringu Malowanie klatki schodowej Przedmiar prac jest dostępny w biurze Zarządcy przy ul. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej. Otrzymanie dokumentacji do ofertowania jak również przeprowadzenie wizji lokalnej w nieruchomości będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu spotkania z koordynatorem projektu Panią Izabelą Kubica pod numerem telefonu 883 11 48 48. Oferty należy składać w biurze Zarządcy Nieruchomości Tomasza Gajdy ul. A. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej w nieprzekraczalnym terminie do 25.11.2022 r.…

Szanowni Państwo, informujemy, że z dniem 16.08.2022 r. zmieniliśmy adres siedziby biura. Obecny adres to A. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej. Pozostałe dane firmy pozostają bez zmian.  Z poważaniem Tomasz Gajda 

Wymiana stolarki okiennej

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Zeta Park Jeden Ul. Staffa 15, 17, 19, 21 43-450 Ustroń Termin składania ofert: 23.08.2022 r.  Zakres robót: Wymiana luksferów na klatkach schodowych na okna. Opis techniczny: - demontaż i utylizacja luksferów; - przygotowanie otworów - montaż okien; - wykonanie obróbek wokół okien wraz z malowaniem, na elewacji oraz od strony klatek schodowych; - wycena okien zgodnie z wytycznymi zamawiającego.   Wytyczne zamawiającego dostępne są w biurze Zarządcy przy ul. Mickiewicza 28/1 w Bielsku-Białej. Otrzymanie dokumentacji do ofertowania jak również przeprowadzenie wizji lokalnej na nieruchomości będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu spotkania z koordynatorem projektu Panią Lucyną Srebrakowską pod nr telefonu 575 114 949 Oferty należy składać w biurze Zarządcy Nieruchomości Tomasza Gajdy ul. A. Mickiewicza 28/1 w Bielsku-Białej w nieprzekraczalnym terminie do 23.08.2022 r. do godziny 16.00 w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą (data stempla pocztowego jest równoznaczna z data wpływu) na wskazany wyżej adres z czytelnym dopiskiem „Oferta na…

Remont tarasów nad garażem nieogrzewanym etap I – budynek przy ul. Staffa 15 oraz Staffa 21 w Ustroniu

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Zeta Park Jeden Ul. Staffa 15, 17, 19, 21 43-450 Ustroń Termin składania ofert: 23.08.2022 r.  Zakres robót: Remont tarasów nad garażem nieogrzewanym etap I – budynek przy ul. Staffa 15 oraz Staffa 21 w Ustroniu. Opis techniczny: - Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych wraz z cokołem, stopniami, murkami i obróbkami blacharskimi (w części tarasów, zasypki żwirowe) - Demontaż i ponowny montaż okiennic przesuwnych wraz z prowadnicą dolną oraz desek elewacyjnych w strefie cokołu. - Demontaż, konserwacja i ponowny montaż balustrad - Osuszenie warstw posadzkowych - Wykonanie izolacji przy użyciu membrany EPDM (np. RESITRIX SKW) - Wykonanie obróbek blacharskich, spustów, odwodnień - Ułożenie nawierzchni z płyt grosowych 60x60x2cm na podkładkach - system wentylowany (w części tarasów, zasypki żwirowej) - Ocieplenie płytami z wełny mineralnej w systemie ETICS - Utylizacja odpadów remontowych. Przedmiar robót jest dostępny w biurze Zarządcy przy ul. Mickiewicza 28/1 w Bielsku-Białej. Otrzymanie dokumentacji do…

konkurs ofert na remont dachu

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Cieszyńskiej 62 w Bielsku-Białej Termin składania ofert: 16.08.2022 r.  Zakres prac: Remont poszycia dachu Opis techniczny: -przemurowanie kominów, -wykonanie czap kominowych z kapinosem, -konserwacja i montaż nowych nasad kominowych i zadaszeń, -ocieplenie i wykonanie tynków na kominach i cokołach ścian ocieplonych, -rozbiórka pokrycia z papy, -naprawa obróbek blacharskich, -wymianę części skorodowanego deskowania, -wzmocnienie połączeń krokwi, -obróbki z papy termozgrzewalnej/membrany mury ogniowe, kominy, wyłaz dachowy, -wykonanie opasek dociskowych z blachy na ścianach i kominach, -ułożenie termoizolacji (np. celuloza, wełną wdmuchiwana), - wykonanie nowego pokrycia dachowego (papa, membrana  PCV lub EPDM) + kominki wentylujące stropodach -demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej, -montaż nowego wyłazu dachowego, -wykonanie okładziny z blachy trapezowej na ścianie ponad dachem, -usunięcie zalegających w przestrzeni stropodachu odpadów oraz wiórów drzewnych, Przedmiar prac jest dostępny w biurze Zarządcy przy ul. Mickiewicza 28/1 w Bielsku-Białej. Otrzymanie dokumentacji do ofertowania jak również przeprowadzenie wizji lokalnej w nieruchomości…

konkurs ofert na roboty budowlane

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Towarowa 4, 6, 8, 10, 12, 14 oraz Niepodległości 3, 5 ,7 w Czechowicach Dziedzicach Termin składania ofert: 21.07.2022 r.  Zakres prac: remont klatek schodowych Opis techniczny:. - wykonanie iniekcji krystalicznej na wejściu do budynku, - skucie odpadających tynków na klatce schodowej, - podtynkowy montaż instalacji teletechnicznych, - gipsowanie ścian, - położenie tynku strukturalnego o grubości 1 mm na ścianach klatki schodowej, - wykonanie mozaiki żywicznej do wysokości około 1m na klatkach schodowych, - czyszczenie malowanie balustrad, - wymiana pochwytów balustrad, - wykonanie podwieszanych sufitów, - odnawianie / wymiana drzwi wejściowych na strych oraz do piwnicy. Przedmiar prac jest dostępny w biurze Zarządcy przy ul. Mickiewicza 28/1 w Bielsku-Białej. Otrzymanie dokumentacji do ofertowania jak równie z przeprowadzenie wizji lokalnej na nieruchomości będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu spotkania z koordynatorem projektu Panią Lucyna Srebrakowską pod nr telefonu 575 11 49 49 Oferty należy składać w biurze…

KONKURS OFERT NA USŁUGI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

KONKURS OFERT NA USŁUGI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY UL. STARZYŃSKIEGO 7  W BIELSKU-BIAŁEJ   Szanowni Państwo, Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie ofert na utrzymanie czystości Wspólnoty Mieszkaniowej Starzyńskiego 7 obejmującego budynki Starzyńskiego 7, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e w Bielsku-Białej. Obsługa nieruchomości będzie obejmowała: - utrzymanie czystości na klatkach schodowych, garażu podziemnym i naziemnym oraz terenu wokół budynków; - koszenie trawników; - odśnieżanie w okresie zimowym. Prezentacja obiektu będzie możliwa w dniach od 16.05.2022 r. do 22.05.2022 r. po wcześniejszym umówieniu terminu. Wszelkich dodatkowych informacji oraz specyfikację prac udziela koordynator projektu Pani Lucyna Srebrakowska tel. 575 11 49 49 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00. Termin składania ofert mija 24.05.2022 r. o godzinie 16:00. Oferty proszę składać w zamkniętych kopertach w biurze Zarządcy Nieruchomości Tomasza Gajdy ul. Mickiewicza 28/1 w Bielsku-Białej w powyższym terminie.  

KONKURS OFERT  NA USŁUGI UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH LOKALOWEJ D. H. WOKULSKI W BIELSKU-BIAŁEJ

  ONKURS OFERT  NA USŁUGI UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH LOKALOWEJ D. H. WOKULSKI   Niniejszym pismem Wspólnota Lokalowa D. H. Wokulski ul. Cechowej 22 w Bielsku-Białej ogłasza przetarg na utrzymanie czystości w częściach wspólnych  Załącznik nr 1 do niniejszego pisma zawiera specyfikacje czynności niezbędnych do złożenia oferty. Prezentacja obiektu będzie możliwa w dniach od 05.01.2022 r. do 20.01.2022 r. po wcześniejszym umówieniu terminu. Wszelkich dodatkowych informacji udziela koordynator projektu z Pani Lucyna Srebrakowska tel. 575 11 49 49 w godz. od 8:00 do 16:00. Termin składania ofert do dnia 27.01.2022 r. godziny do godziny 16:00. Oferty proszę składać w zamkniętych kopertach w biurze Zarządcy Nieruchomości Tomasza Gajdy ul. Mickiewicza 28/1 w Bielsku-Białej w terminie podanym w pkt 3.   Wspólnota Lokalowa D. H. Wokulski ul. Cechowej 22w Bielsku-Białej zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.   ZAŁ. 1.  Usługi konserwatorskie oraz serwis sprzątający usługi kompleksowego utrzymania…

KONKURS OFERT NA WYMIANE KOTŁÓW GAZOWYCH

Bielsko – Biała, dnia 17.11.2021 r.   KONKURS  OFERT NA WYMIANĘ KOTŁOWNI   Niniejszym pismem składam zapytanie ofertowe na remont kotłowni w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej „ZETA PARK JEDEN” przy ul. Staffa 15, 17, 19, 21 w Ustroniu polegającą na  wymianie kotłów. Oferty należy składać dokładnie wg. specyfikacji podanej niżej: Dostarczenie 4 kotłów pracujących w kaskadzie o łącznej mocy nie mniejszej niż 650 kW. Demontaż obecnie zainstalowanych kotłów. Montaż nowych kotłów. Przygotowanie i montaż przewodu powietrzno-spalinowego obsługującego nowo zamontowane kotły. Gwarancję min 5 lat. Miesięczny koszt obsługi kotłowni. Czas reakcji na ewentualne awarie. Koszt przeglądów gwarancyjnych, jeżeli są wymagane. Koszty corocznych przeglądów instalacji gazowej (od zaworu głównego do kotłów), Koszty okresowych przeglądów aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej zainstalowanego w kotłowni, Koszty utylizacji obecnych kotłów, Wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty pierwszego uruchomienia oraz odbiór prac przez UDT, Koszt asysty przy przeglądach UDT. Okres wyłączenia kotłowni z eksploatacji (chyba, że…

Nowy mural w mieście

Jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grażyny 15 w Bielsku-Białej pragnę podziękować wszystkim osobom, które pomogły nam przy organizacji prac i pozyskaniu sponsora dzięki któremu powstało to piękne dzieło sztuki.

Back To Top