Skip to content

OFERTA

Zarządzanie nieruchomościami jest dziedziną wymagającą dużej wiedzy, doświadczenia oraz zrozumienia indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Każda ze Wspólnot określa indywidualne potrzeby, które w późniejszym okresie są realizowane. Przy zarządzaniu Państwa nieruchomością gwarantujemy prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowo – ekonomicznej, zgodnie z przyjętymi uchwałami oraz w ramach planu gospodarczego.

Mamy nadzieję, że podane wyżej informacje o nas oraz o naszych metodach pracy i priorytetach sprawią, iż zdecydujecie się Państwo na kontakt z nami. Rozmowa pozwoli mi odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości.

Osoby zainteresowane, zapraszam na spotkanie. Proszę o kontakt telefoniczny, e-mail lub wypełnienie formularza kontaktowego.

OFERUJEMY

W ramach gospodarki ekonomiczno – finansowej:

  • bieżące ewidencjonowanie przychodów i kosztów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • przechowywanie dokumentacji księgowej,
  • przygotowywanie projektów planów gospodarczych,
  • wykonywanie naliczeń na podstawie podjętych uchwał,
  • rozliczenia kosztów dot. części wspólnych nieruchomości,
  • przygotowywanie sprawozdań finansowych rocznych oraz kwartalnych,
  • windykacja należności,
  • pomoc przy uzyskaniu kredytów termomodernizacyjnych i inwestycyjnych

Obsługę techniczną nieruchomości i związane z tym czynności m.in.:

  • prowadzenie dokumentacji technicznej budynku oraz książki obiektu budowlanego,
  • wykonywanie przeglądów technicznych obiektów (rocznych i wieloletnich)
   zgodnie z wymogami prawa budowlanego tj. przeglądy instalacji gazowej, wentylacyjnej i elektryczne,
  • konserwację i natychmiastową naprawę uszkodzeń dotyczących części wspólnej nieruchomości,
  • prowadzenie oraz nadzór remontów,
  • przygotowanie przetargów oraz wyboru wykonawcy przy udziale zarządu oraz zainteresowanych właścicieli,
  • usuwanie awarii oraz ich skutków.

Obsługę eksploatacyjną nieruchomości i związane z tym czynności m.in.:

  • zorganizowanie Wspólnoty Mieszkaniowej uzyskanie nr REGON, NIP i założenie rachunku bankowego,
  • protokolarne przejęcie nieruchomości od poprzedniego administratora,
  • prowadzenie ewidencji mieszkańców,
  • przygotowywanie umów na roboty budowlane bądź dostarczane usługi,
  • przygotowywanie i obsługa zebrań,
  • częste wizyty nieruchomości przez Zarządcę lub służby techniczne,
  • w razie konieczności dyżury na nieruchomości,
  • utrzymanie czystości i zieleni w zarządzanych nieruchomościach.
Back To Top