Skip to content

AKTUALNOŚCI

konkurs ofert na remont dachu

  Remont kominów i dachu budynku ul. Źródlana 149 43-450 Ustroń Wstępny przedmiar: 1. Roboty malarskie z okresem gwarancji minimum 10 lat z potwierdzeniem producenta farby wykonania powłoki zgodnie z warunkami gwarancji na zastosowaną farbę. 1.1. Czyszczenie dachu szczotkami drucianymi do 3 stopnia czystości blachy 414 m2 1.2 Mycie chemiczne dachu przed malowaniem 414 m2 1.3 Malowanie farbą dwuskładnikową podkładową blachy trapezowej 414 m2 1.4 Malowanie farbą dwuskładnikową podkładową blachy trapezowej 414 m2 1.5 Uzupełnienie i wymiana śrub mocujących blachę pokrycia wstępnie przyjęto wstępnie 50 szt. 1.6 Malowanie śniegołapów stalowych 17 mb. 2. Remont kominów 2.1. Rozbiórka kominów 3,0 m3 2.2. Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki 3,0 m3 2.3. Wykonanie nowych kominów z cegły klinkierowej 3,0 m3 2.4. Fugowanie cegieł komina 10,0 m2 2.5. Rozbiórka czapek kominowych 2,0 m2 2.6 Rozbiórka obróbek blacharskich komina . 5,0 m2 2.7 Wykonanie obróbek blacharskich komina . 5,0 m2 2.8 Nacięcie i silikonowanie…

konkurs ofert na wykonanie dokumentacji projektowej

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sempołowskiej 43a w Bielsku-Białej Lokalizacja robót: Ul. Sempołowskiej 43a Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała Termin składania ofert: 30.11.2023 r.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz audytem termomodernizacyjnym oraz  przedmiarem i kosztorysem inwestorskim na remont nieruchomości w zakresie: WYMIANA POKRYCIA Z BLACHODACHÓWKI NA POKRYCIE BLACHA NA RABEK Rusztowania Rozbiórki (obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe, instalacja odgromowa, płotki przeciwśniegowe, rozebranie łat i membrany dachowej) Uzupełnienie ocieplenia (wełna grubości 20 cm): skosy i poziom jętek Wykonanie pomostu technicznego w poziomie jętek Wymiana okien połaciowych i wyłazu dachowego Wykonanie pokrycia dachu: Membrana paroprzepuszczalna Kontrłaty Łaty (rozstaw wg zastosowanego systemu) max 25 cm Pokrycie z blachy wraz z obróbkami (okapów, kominów, okien, ścian itd.) Okucia z blachy kominów i ścian Montaż płotków i ław kominiarskich Montaż rynien i rur spustowych Montaż instalacji odgromowej, Okucia desek czołowych i szczytowych Malowanie podbitki Inne niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia REMONT BALKONÓW: Rusztowania Skucie posadzek…

Konkurs ofert na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z remontem nieruchomości

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 11 listopada 15 w Bielsku-Białej Lokalizacja robót: Wspólnota Mieszkaniowa ul. 11 listopada 15 Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Białą Termin składania ofert: 31.10.2023 r.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej na remont nieruchomości – aktualizacja inwentaryzacji, – projekt docieplenia elewacji, – zestawienie stolarki wg opracowanej koncepcji – przekazanej przez zamawiającego, – zielony dach nad sejfem, – remont dachu w technologii membrany EPDM/blacha na rąbek, – doprojektowanie balkonów + konstrukcja wsporcza, – projekt uzgodniony z konserwatorem, – ocena techniczna (w tym fundamentów) – likwidacja lukarn, – wzmocnienie fundamentów, – izolacje przeciwwilgociowe, – operat wodno – prawny, – likwidacja ponad dachem – nad częścią usługową kominów, – projekt wentylacji mechanicznej i wywiewek z kan. Wod – kan. na część restauracyjną – projekt wentylacji mechanicznej na część hotelową, – wentylacja grawitacyjna na części mieszkalnej – ekspertyza kominiarska   Przeprowadzenie wizji lokalnej na nieruchomości będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu spotkania z koordynatorem projektu…

Konkurs ofert na dostarczenie i podłączenie systemu ładowania pojazdów elektrycznych – WM Starzyńskiego

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Starzyńskiego Lokalizacja robót: Wspólnota Mieszkaniowa Starzyńskiego Ul. Starzyńskiego 7 43-300 Bielsko-Białą Termin składania ofert: 20.10.2023 r.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i podłączenie systemu ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej Starzyńskiego: – wykonanie z budynków 7B zasilania stacji ładowania pojazdów elektrycznych uzgadniając moc 22 kW z uwzględnieniem zwiększonego przekroju pod możliwą rozbudowę  instalacji o kolejną stację ładowania o mocy 22 kW; – wykonanie z budynków 7C zasilania stacji ładowania pojazdów elektrycznych uzgadniając moc 22 kW z uwzględnieniem zwiększonego przekroju pod możliwą rozbudowę  instalacji o kolejną stację ładowania o mocy 22 kW; – montaż jednej podwójnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych o mocy 22 kW każda z możliwością ładowania dwóch pojazdów jednocześnie; – instalacja systemu rozliczania poboru energii przez użytkowników; – szkolenie z obsługi systemu rozliczania; – pełna dokumentacja dla administratora, instrukcja obsługi dla użytkowników oraz dokumentacja powykonawcza i pomiarowa. Przeprowadzenie wizji lokalnej na nieruchomości będzie…

Konkurs ofert na wykonanie instalacji fotowoltaicznej – WM Starzyńskiego

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Starzyńskiego Lokalizacja robót: Wspólnota Mieszkaniowa Starzyńskiego Ul. Starzyńskiego 7 43-300 Bielsko-Białą   Termin składania ofert: 20.10.2023 r.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ISTOTNE WARUNKI JEGO REALIZACJI. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i podłączenie kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy: maksymalnej  49,99 kWp składającej się z paneli fotowoltaicznych o mocy minimum 430 kWp każdy, trójfazowego falownika fotowoltaicznego, konstrukcji wsporczej oraz wymaganych zabezpieczeń po stronie AC i DC i przeciwpożarowych. Na przedmiot zamówienia składa się: Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej zaakceptowanej przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót, składającej się m. in. z wizualizacji rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych na dachu budynku, analizę potwierdzającą obliczenia planowanego uzysku energetycznego wykonanego na dedykowanym programie producenta falownika, przedstawienie sposobu montażu konstrukcji wsporczej instalacji do dachu. Wszelkie inne niezbędne dokumenty będące we władaniu Wykonawcy, które Zamawiający będzie musiał, w przypadku wystąpienia, przedstawić przy składaniu wniosku o dofinansowanie. zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wyposażenia dodatkowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania zaproponowanego rozwiązania…

Konkurs ofert na jest dostarczenie i podłączenie systemu monitoringu na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej Starzyńskiego

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Starzyńskiego Lokalizacja robót: Wspólnota Mieszkaniowa Starzyńskiego Ul. Starzyńskiego 7 43-300 Bielsko-Białą Termin składania ofert: 20.10.2023 r.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i podłączenie systemu monitoringu na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej Starzyńskiego Na przedmiot zamówienia składa się: Zakup i montaż kamer obejmujących parking górny, parking podziemny oraz bramy wjazdowe, jaki i wejścia do klatek schodowych zgodnie z załącznikiem zał. , Wykonanie rejestratora i podłączenie monitoringu do zdalnego dostępu, wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi protokołami uruchomienia, Przeprowadzenie wizji lokalnej na nieruchomości będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu spotkania z koordynatorem projektu Panem Marcinem Zawiła pod nr telefonu 575 114 949 Termin składania ofert mija 20.10.2023 r. Zapraszamy do udziału w konkursie ofert. Wspólnota Mieszkaniowa Starzyńskiego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny. Zapraszamy do składania ofert.  

Konkurs ofert na usługi ogrodnicze, utrzymanie czystości oraz odśnieżanie na terenie osiedla przy ul. Zwierzynieckiej 46-56 w Bielsku-Białej

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie ofert na usługi ogrodnicze, utrzymanie czystości oraz odśnieżanie na terenie osiedla przy ul. Zwierzynieckiej 46-56 w Bielsku-Białej Obsługa nieruchomości będzie obejmowała: Prace ogrodnicze – koszenie terenu wspólnego według potrzeb, średnio 2 razy w miesiącu. – wywóz wszystkich odpadów organicznych: – po wykonaniu każdej usługi – wycinanie przerastającej zieleni za płot według potrzeb, nie rzadziej niż 3 x do roku, – przycinanie wskazanych przez Klienta krzewów, drzew -na bieżąco, wg potrzeb – oprysk Roundup — średnio 2 razy w miesiącu ( w terminach koszenia) – grabienie liści w okresie jesiennym – październik – listopad – średnio 2 razy w miesiącu – nawożenie wg potrzeb Prace porządkowe – zamiatanie terenu Wspólnego 2 x na rok – sprzątanie altany śmietnikowej 2 x na m-c – kontrola stanu technicznego elementów wspólnych tj. oświetlenia, bramy wjazdowej, bramki, ogrodzenia itp.  wykonywana 2 x na m-c, – bieżąca naprawa drobnych usterek,…

Konkurs ofert na remont konserwatorski nieruchomości przy ul. Krakowskiej 40  w Bielsku-Białej

Konkurs ofert na remont konserwatorski nieruchomości przy ul. Krakowskiej 40  w Bielsku-Białej. Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Krakowskiej 40 w Bielsku-Białej. Termin składania ofert: 15.08.2023 r.  Zakres prac: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poprzez iniekcję krystaliczną, Wykonanie izolacji pionowej fundamentów, Wykonanie remontu dachu poprzez miejscowe wzmocnienie więźby dachowej oraz wykonanie poszycia dachu z blachy na klik w powłoce Pural wraz z rynnami i rurami spustowymi, Remont kominów ponad dachem, Remont i malowanie klatki schodowej, Położenie płytki gresowej o wymiarze 60×60 na posadzce przyziemie, parter, 1 piętro, Wykonanie izolacji termicznej stropów poddasza i piwnicy, Renowacja stolarki drzwiowej w częściach wspólnych, Wykonanie instalacji gazowej w częściach wspólnych wraz z montażem konsol gazowych, Wykonanie instalacji kanalizacyjnej w częściach wspólnych nieruchomości, Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową na teren nieruchomości, Wykonanie instalacji domofonowej.   Szczegółowe wytyczne zamawiającego zgodnie z dokumentacją projektową dostępne są w biurze Zarządcy przy ul. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej. Otrzymanie dokumentacji do ofertowania…

Konkurs ofert na remont instalacji wod.-kan., gaz  w budynku przy ul. Przybyły 10  w Bielsku-Białej.

Konkurs ofert na remont instalacji wod.-kan., gaz  w budynku przy ul. Przybyły 10  w Bielsku-Białej. Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Przybyły 10 w Bielsku-Białej. Termin składania ofert: 10.07.2023 r.  Zakres prac:   Remont instalacji gazowej, Remont instalacji wod-kan,   Szczegółowe wytyczne zamawiającego zgodnie z dokumentacją projektową dostępną są w biurze Zarządcy przy ul. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej. Otrzymanie dokumentacji do ofertowania jak również przeprowadzenie wizji lokalnej na nieruchomości będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu spotkania z koordynatorem projektu Panią Izabelą Plucińską pod nr telefonu 509 318 827. Oferty należy składać w biurze Zarządcy Nieruchomości Tomasza Gajdy ul. A. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej w nieprzekraczalnym terminie do 10.07.2023 r. do godziny 16.00 w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą (data stempla pocztowego jest równoznaczna z data wpływu) na wskazany wyżej adres z czytelnym dopiskiem „Oferta na remont nieruchomości przy ul. Przybyły 10  w Bielsku-Białej”.   Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Przybyły 10 a w Bielsku-Białej zastrzega sobie prawo do odwołania…

Konkurs ofert na remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Przybyły 10  w Bielsku-Białej.

Konkurs ofert na remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Przybyły 10  w Bielsku-Białej. Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Przybyły 10 w Bielsku-Białej. Termin składania ofert: 10.07.2023 r.  Zakres prac:   Wymiana instalacji elektrycznej, Wykonanie światłowodów, Wykonanie anteny zbiorczej,   Szczegółowe wytyczne zamawiającego zgodnie z dokumentacją projektową dostępną są w biurze Zarządcy przy ul. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej. Otrzymanie dokumentacji do ofertowania jak również przeprowadzenie wizji lokalnej na nieruchomości będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu spotkania z koordynatorem projektu Panią Izabelą Plucińską pod nr telefonu 509 318 827. Oferty należy składać w biurze Zarządcy Nieruchomości Tomasza Gajdy ul. A. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej w nieprzekraczalnym terminie do 10.07.2023 r. do godziny 16.00 w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą (data stempla pocztowego jest równoznaczna z data wpływu) na wskazany wyżej adres z czytelnym dopiskiem „Oferta na remont nieruchomości przy ul. Przybyły 10  w Bielsku-Białej”.   Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Przybyły 10 a w Bielsku-Białej zastrzega sobie prawo do…

Back To Top