skip to Main Content

AKTUALNOŚCI

Konkurs ofert na usługi ogrodnicze, utrzymanie czystości oraz odśnieżanie na terenie osiedla przy ul. Zwierzynieckiej 46-56 w Bielsku-Białej

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie ofert na usługi ogrodnicze, utrzymanie czystości oraz odśnieżanie na terenie osiedla przy ul. Zwierzynieckiej 46-56 w Bielsku-Białej Obsługa nieruchomości będzie obejmowała: Prace ogrodnicze – koszenie terenu wspólnego według potrzeb, średnio 2 razy w miesiącu. – wywóz wszystkich odpadów organicznych: – po wykonaniu każdej usługi – wycinanie przerastającej zieleni za płot według potrzeb, nie rzadziej niż 3 x do roku, – przycinanie wskazanych przez Klienta krzewów, drzew -na bieżąco, wg potrzeb – oprysk Roundup — średnio 2 razy w miesiącu ( w terminach koszenia) – grabienie liści w okresie jesiennym – październik – listopad – średnio 2 razy w miesiącu – nawożenie wg potrzeb Prace porządkowe – zamiatanie terenu Wspólnego 2 x na rok – sprzątanie altany śmietnikowej 2 x na m-c – kontrola stanu technicznego elementów wspólnych tj. oświetlenia, bramy wjazdowej, bramki, ogrodzenia itp.  wykonywana 2 x na m-c, – bieżąca naprawa drobnych usterek,…

Konkurs ofert na remont konserwatorski nieruchomości przy ul. Krakowskiej 40  w Bielsku-Białej

Konkurs ofert na remont konserwatorski nieruchomości przy ul. Krakowskiej 40  w Bielsku-Białej. Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Krakowskiej 40 w Bielsku-Białej. Termin składania ofert: 15.08.2023 r.  Zakres prac: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poprzez iniekcję krystaliczną, Wykonanie izolacji pionowej fundamentów, Wykonanie remontu dachu poprzez miejscowe wzmocnienie więźby dachowej oraz wykonanie poszycia dachu z blachy na klik w powłoce Pural wraz z rynnami i rurami spustowymi, Remont kominów ponad dachem, Remont i malowanie klatki schodowej, Położenie płytki gresowej o wymiarze 60×60 na posadzce przyziemie, parter, 1 piętro, Wykonanie izolacji termicznej stropów poddasza i piwnicy, Renowacja stolarki drzwiowej w częściach wspólnych, Wykonanie instalacji gazowej w częściach wspólnych wraz z montażem konsol gazowych, Wykonanie instalacji kanalizacyjnej w częściach wspólnych nieruchomości, Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową na teren nieruchomości, Wykonanie instalacji domofonowej.   Szczegółowe wytyczne zamawiającego zgodnie z dokumentacją projektową dostępne są w biurze Zarządcy przy ul. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej. Otrzymanie dokumentacji do ofertowania…

Konkurs ofert na remont instalacji wod.-kan., gaz  w budynku przy ul. Przybyły 10  w Bielsku-Białej.

Konkurs ofert na remont instalacji wod.-kan., gaz  w budynku przy ul. Przybyły 10  w Bielsku-Białej. Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Przybyły 10 w Bielsku-Białej. Termin składania ofert: 10.07.2023 r.  Zakres prac:   Remont instalacji gazowej, Remont instalacji wod-kan,   Szczegółowe wytyczne zamawiającego zgodnie z dokumentacją projektową dostępną są w biurze Zarządcy przy ul. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej. Otrzymanie dokumentacji do ofertowania jak również przeprowadzenie wizji lokalnej na nieruchomości będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu spotkania z koordynatorem projektu Panią Izabelą Plucińską pod nr telefonu 509 318 827. Oferty należy składać w biurze Zarządcy Nieruchomości Tomasza Gajdy ul. A. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej w nieprzekraczalnym terminie do 10.07.2023 r. do godziny 16.00 w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą (data stempla pocztowego jest równoznaczna z data wpływu) na wskazany wyżej adres z czytelnym dopiskiem „Oferta na remont nieruchomości przy ul. Przybyły 10  w Bielsku-Białej”.   Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Przybyły 10 a w Bielsku-Białej zastrzega sobie prawo do odwołania…

Konkurs ofert na remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Przybyły 10  w Bielsku-Białej.

Konkurs ofert na remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Przybyły 10  w Bielsku-Białej. Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Przybyły 10 w Bielsku-Białej. Termin składania ofert: 10.07.2023 r.  Zakres prac:   Wymiana instalacji elektrycznej, Wykonanie światłowodów, Wykonanie anteny zbiorczej,   Szczegółowe wytyczne zamawiającego zgodnie z dokumentacją projektową dostępną są w biurze Zarządcy przy ul. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej. Otrzymanie dokumentacji do ofertowania jak również przeprowadzenie wizji lokalnej na nieruchomości będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu spotkania z koordynatorem projektu Panią Izabelą Plucińską pod nr telefonu 509 318 827. Oferty należy składać w biurze Zarządcy Nieruchomości Tomasza Gajdy ul. A. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej w nieprzekraczalnym terminie do 10.07.2023 r. do godziny 16.00 w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą (data stempla pocztowego jest równoznaczna z data wpływu) na wskazany wyżej adres z czytelnym dopiskiem „Oferta na remont nieruchomości przy ul. Przybyły 10  w Bielsku-Białej”.   Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Przybyły 10 a w Bielsku-Białej zastrzega sobie prawo do…

Konkurs ofert na remont konserwatorski nieruchomości przy ul. Przybyły 10  w Bielsku-Białej.

Konkurs ofert na remont konserwatorski nieruchomości przy ul. Przybyły 10  w Bielsku-Białej. Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Przybyły 10 w Bielsku-Białej. Termin składania ofert: 10.07.2023 r.  Zakres prac: Remont elewacji, Izolacja fundamentów Remont i malowanie klatki schodowej Remont balkonów Docieplanie stropów nad ostatnią kondygnacja oraz stropów piwnic. Wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych Remont dachu.   Szczegółowe wytyczne zamawiającego zgodnie z dokumentacją projektową dostępną są w biurze Zarządcy przy ul. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej. Otrzymanie dokumentacji do ofertowania jak również przeprowadzenie wizji lokalnej na nieruchomości będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu spotkania z koordynatorem projektu Panią Izabelą Plucińską pod nr telefonu 509 318 827. Oferty należy składać w biurze Zarządcy Nieruchomości Tomasza Gajdy ul. A. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej w nieprzekraczalnym terminie do 10.07.2023 r. do godziny 16.00 w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą (data stempla pocztowego jest równoznaczna z data wpływu) na wskazany wyżej adres z czytelnym dopiskiem „Oferta na remont nieruchomości przy ul. Przybyły 10…

Konkurs ofert na wykonanie instalacji fotowoltaicznej – Zeta Park Jeden

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Zeta Park Jeden   Lokalizacja robót:   Wspólnota Mieszkaniowa Zeta Park Jeden Ul. Staffa 15, 17, 19, 21 43-450 Ustroń   Termin składania ofert: 31.07.2023 r.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ISTOTNE WARUNKI JEGO REALIZACJI. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i podłączenie kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy: minimalnej 56 kWp, maksymalnej  200 kWp składającej się z paneli fotowoltaicznych o mocy minimum 430 Wp każdy, trójfazowego falownika fotowoltaicznego, konstrukcji wsporczej oraz wymaganych zabezpieczeń po stronie AC i DC i przeciwpożarowych. Na przedmiot zamówienia składa się: Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej zaakceptowanej przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót, składającej się m. in. z wizualizacji rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych na dachu budynku, analizę potwierdzającą obliczenia planowanego uzysku energetycznego wykonanego na dedykowanym programie producenta falownika, przedstawienie sposobu montażu konstrukcji wsporczej instalacji do dachu. Wszelkie inne niezbędne dokumenty będące we władaniu Wykonawcy, które Zamawiający będzie musiał, w przypadku wystąpienia, przedstawić przy składaniu wniosku o dofinansowanie. zakup…

Konkurs ofert na wykonanie remontu klatek schodowych – Zeta Park Jeden

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Zeta Park Jeden   Lokalizacja robót:   Wspólnota Mieszkaniowa Zeta Park Jeden Ul. Staffa 15, 17, 19, 21 43-450 Ustroń   Termin składania ofert: 31.07.2023 r.  Zakres robót: Docieplenie klatek schodowych w części wykonanej z kostki granitowej. Docieplenie styropianem o grubości 10 cm. Wykonacie malowania docieplonych klatek schodowych. Ilość klatek schodowych  do  docieplenia – 7 szt. Ilość klatek schodowych do odmalowania – 2 szt. ->  konkurs ofert na remont klatek schodowych – WM Zeta Park Jeden  Przeprowadzenie wizji lokalnej na nieruchomości będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu spotkania z koordynatorem projektu Panią Lucyną Srebrakowską pod nr telefonu 575 114 949 Oferty należy składać w biurze Zarządcy Nieruchomości Tomasza Gajdy ul. A. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej w nieprzekraczalnym terminie do 31.07.2023 r. do godziny 16.00 w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą (data stempla pocztowego jest równoznaczna z data wpływu) na wskazany wyżej adres z czytelnym dopiskiem „Oferta na remont klatek schodowych  –…

Konkurs ofert – przemurowanie kominów budynku przy ul. Grunwaldzka 20a, 20b, Listopadowa 47, 49

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grunwaldzka 20 A, B – Ul. Listopadowa 47, 49 w Bielsku-Białej   Lokalizacja robót: budynek przy ul. Grunwaldzka 20a, 20b, Listopadowa 47, 49   Termin składania ofert: 30.06.2023 r.  Zakres robót: Kominy – przemurowanie kominów   Rozebranie kominów ponad powierzchnią dachu z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem dachu; Utylizacja gruzu rozbiórkowego; Wymurowanie kominów z cegły klinkierowej; Wykończenie korony kominów  gzymsami;   Wytyczne zamawiającego zgodnie z dokumentacją projektową dostępną są w biurze Zarządcy przy ul. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej. Otrzymanie dokumentacji do ofertowania jak również przeprowadzenie wizji lokalnej na nieruchomości będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu spotkania z koordynatorem projektu Panią Lucyną Srebrakowską pod nr telefonu 575 114 949 Oferty należy składać w biurze Zarządcy Nieruchomości Tomasza Gajdy ul. A. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2023 r. do godziny 16.00 w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą (data stempla pocztowego jest równoznaczna z data wpływu) na wskazany wyżej adres z czytelnym…

Konkurs ofert – docieplenie stropu piwnic oraz podłogi strychu budynku przy ul. Grunwaldzka 20a, 20b, Listopadowa 47, 49

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grunwaldzka 20 A, B – Ul. Listopadowa 47, 49 w Bielsku-Białej   Lokalizacja robót: budynek przy ul. Grunwaldzka 20a, 20b, Listopadowa 47, 49   Termin składania ofert: 30.06.2023 r.  Zakres robót: Docieplenie stropu piwnic oraz podłogi strychu STROP PIWNIC Docieplenie stropu piwnic pianką natryskową PUR (lambda=0,020 W/mK) o grubości wg audytu termomodernizacyjnego/remontowego. Lokalizacja dociepleń zgodnie z dokumentacja dostępna w biurze Zarządcy. PODŁOGA STRYCHU Należy docieplić podłogę strychu granulatem wełny mineralnej (lambda=0,042 W/mK) o grubości warstwy wg audytu energetycznego/remontowego. Lokalizacja dociepleń zgodnie z dokumentacja dostępna w biurze Zarządcy.   Wytyczne zamawiającego zgodnie z dokumentacją projektową dostępną są w biurze Zarządcy przy ul. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej. Otrzymanie dokumentacji do ofertowania jak również przeprowadzenie wizji lokalnej na nieruchomości będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu spotkania z koordynatorem projektu Panią Lucyną Srebrakowską pod nr telefonu 575 114 949 Oferty należy składać w biurze Zarządcy Nieruchomości Tomasza Gajdy ul. A. Mickiewicza 26/4…

Konkurs ofert – remont konserwatorki klatek schodowych w budynku przy ul. Grunwaldzka 20a, 20b, Listopadowa 47, 49

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grunwaldzka 20 A, B – Ul. Listopadowa 47, 49 w Bielsku-Białej   Lokalizacja robót: budynek przy ul. Grunwaldzkiej 20 A, B / Listopadowej 47, 49; 43-300 Bialsko-Biała Termin składania ofert: 30.06.2023 r.  Zakres robót: remont konserwatorski klatek schodowych Założeniem remontu klatek schodowych jest przywrócenie ich pierwotnego reprezentacyjnego wyglądu. Z klatek schodowych należy usunąć wszystkie warstwy technologiczne nienależące do pierwszej warstwy chronologicznej. – rekonstrukcja zniszczonej sztukaterii; – uzupełnienie ubytków w tynkach; – ponowne malowanie ścian; – renowacja balustrad i posadzek. POSADZKI Istniejące posadzki z lastryko należy poddać renowacji poprzez: – szlifowanie; – uzupełnianie ubytków oraz spękań; – zabezpieczenie powierzchni lastryko impregnatem do kamienia oraz opcjonalnie nabłyszczyć BALUSTRADY Istniejące balustrady klatek schodowych należy poddać renowacji poprzez oczyszczenie oraz malowanie farbą olejną, matową, w kolorze grafitowym (NCS S 5000-N) lub antracytowym. Należy pozostawić istniejące drewniane pochwyty balustrady, ewentualne ubytki uzupełnić masą wypełniającą do drewna. Pochwyty wykończyć połyskowym bezbarwnym lakierem…

Back To Top