skip to Main Content

Konkurs ofert na usługi ogrodnicze, utrzymanie czystości oraz odśnieżanie na terenie osiedla przy ul. Zwierzynieckiej 46-56 w Bielsku-Białej

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie ofert na usługi ogrodnicze, utrzymanie czystości oraz odśnieżanie na terenie osiedla przy ul. Zwierzynieckiej 46-56 w Bielsku-Białej Obsługa nieruchomości będzie obejmowała: Prace ogrodnicze – koszenie terenu wspólnego według potrzeb, średnio 2 razy w miesiącu. – wywóz wszystkich odpadów organicznych: – po wykonaniu każdej usługi – wycinanie przerastającej zieleni za płot według potrzeb, nie rzadziej niż 3 x do roku, – przycinanie wskazanych przez Klienta krzewów, drzew -na bieżąco, wg potrzeb – oprysk Roundup — średnio 2 razy w miesiącu ( w terminach koszenia) – grabienie liści w okresie jesiennym – październik – listopad – średnio 2 razy w miesiącu – nawożenie wg potrzeb Prace porządkowe – zamiatanie terenu Wspólnego 2 x na rok – sprzątanie altany śmietnikowej 2 x na m-c – kontrola stanu technicznego elementów wspólnych tj. oświetlenia, bramy wjazdowej, bramki, ogrodzenia itp.  wykonywana 2 x na m-c, – bieżąca naprawa drobnych usterek,…

Konkurs ofert na remont konserwatorski nieruchomości przy ul. Krakowskiej 40  w Bielsku-Białej

Konkurs ofert na remont konserwatorski nieruchomości przy ul. Krakowskiej 40  w Bielsku-Białej. Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Krakowskiej 40 w Bielsku-Białej. Termin składania ofert: 15.08.2023 r.  Zakres prac: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poprzez iniekcję krystaliczną, Wykonanie izolacji pionowej fundamentów, Wykonanie remontu dachu poprzez miejscowe wzmocnienie więźby dachowej oraz wykonanie poszycia dachu z blachy na klik w powłoce Pural wraz z rynnami i rurami spustowymi, Remont kominów ponad dachem, Remont i malowanie klatki schodowej, Położenie płytki gresowej o wymiarze 60×60 na posadzce przyziemie, parter, 1 piętro, Wykonanie izolacji termicznej stropów poddasza i piwnicy, Renowacja stolarki drzwiowej w częściach wspólnych, Wykonanie instalacji gazowej w częściach wspólnych wraz z montażem konsol gazowych, Wykonanie instalacji kanalizacyjnej w częściach wspólnych nieruchomości, Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową na teren nieruchomości, Wykonanie instalacji domofonowej.   Szczegółowe wytyczne zamawiającego zgodnie z dokumentacją projektową dostępne są w biurze Zarządcy przy ul. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej. Otrzymanie dokumentacji do ofertowania…

Konkurs ofert na remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Przybyły 10  w Bielsku-Białej.

Konkurs ofert na remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Przybyły 10  w Bielsku-Białej. Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Przybyły 10 w Bielsku-Białej. Termin składania ofert: 10.07.2023 r.  Zakres prac:   Wymiana instalacji elektrycznej, Wykonanie światłowodów, Wykonanie anteny zbiorczej,   Szczegółowe wytyczne zamawiającego zgodnie z dokumentacją projektową dostępną są w biurze Zarządcy przy ul. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej. Otrzymanie dokumentacji do ofertowania jak również przeprowadzenie wizji lokalnej na nieruchomości będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu spotkania z koordynatorem projektu Panią Izabelą Plucińską pod nr telefonu 509 318 827. Oferty należy składać w biurze Zarządcy Nieruchomości Tomasza Gajdy ul. A. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej w nieprzekraczalnym terminie do 10.07.2023 r. do godziny 16.00 w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą (data stempla pocztowego jest równoznaczna z data wpływu) na wskazany wyżej adres z czytelnym dopiskiem „Oferta na remont nieruchomości przy ul. Przybyły 10  w Bielsku-Białej”.   Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Przybyły 10 a w Bielsku-Białej zastrzega sobie prawo do…

Konkurs ofert na remont konserwatorski nieruchomości przy ul. Przybyły 10  w Bielsku-Białej.

Konkurs ofert na remont konserwatorski nieruchomości przy ul. Przybyły 10  w Bielsku-Białej. Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Przybyły 10 w Bielsku-Białej. Termin składania ofert: 10.07.2023 r.  Zakres prac: Remont elewacji, Izolacja fundamentów Remont i malowanie klatki schodowej Remont balkonów Docieplanie stropów nad ostatnią kondygnacja oraz stropów piwnic. Wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych Remont dachu.   Szczegółowe wytyczne zamawiającego zgodnie z dokumentacją projektową dostępną są w biurze Zarządcy przy ul. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej. Otrzymanie dokumentacji do ofertowania jak również przeprowadzenie wizji lokalnej na nieruchomości będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu spotkania z koordynatorem projektu Panią Izabelą Plucińską pod nr telefonu 509 318 827. Oferty należy składać w biurze Zarządcy Nieruchomości Tomasza Gajdy ul. A. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej w nieprzekraczalnym terminie do 10.07.2023 r. do godziny 16.00 w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą (data stempla pocztowego jest równoznaczna z data wpływu) na wskazany wyżej adres z czytelnym dopiskiem „Oferta na remont nieruchomości przy ul. Przybyły 10…

Konkurs ofert na wykonanie remontu klatek schodowych – Zeta Park Jeden

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Zeta Park Jeden   Lokalizacja robót:   Wspólnota Mieszkaniowa Zeta Park Jeden Ul. Staffa 15, 17, 19, 21 43-450 Ustroń   Termin składania ofert: 31.07.2023 r.  Zakres robót: Docieplenie klatek schodowych w części wykonanej z kostki granitowej. Docieplenie styropianem o grubości 10 cm. Wykonacie malowania docieplonych klatek schodowych. Ilość klatek schodowych  do  docieplenia – 7 szt. Ilość klatek schodowych do odmalowania – 2 szt. ->  konkurs ofert na remont klatek schodowych – WM Zeta Park Jeden  Przeprowadzenie wizji lokalnej na nieruchomości będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu spotkania z koordynatorem projektu Panią Lucyną Srebrakowską pod nr telefonu 575 114 949 Oferty należy składać w biurze Zarządcy Nieruchomości Tomasza Gajdy ul. A. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej w nieprzekraczalnym terminie do 31.07.2023 r. do godziny 16.00 w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą (data stempla pocztowego jest równoznaczna z data wpływu) na wskazany wyżej adres z czytelnym dopiskiem „Oferta na remont klatek schodowych  –…

Konkurs ofert – przemurowanie kominów budynku przy ul. Grunwaldzka 20a, 20b, Listopadowa 47, 49

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grunwaldzka 20 A, B – Ul. Listopadowa 47, 49 w Bielsku-Białej   Lokalizacja robót: budynek przy ul. Grunwaldzka 20a, 20b, Listopadowa 47, 49   Termin składania ofert: 30.06.2023 r.  Zakres robót: Kominy – przemurowanie kominów   Rozebranie kominów ponad powierzchnią dachu z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem dachu; Utylizacja gruzu rozbiórkowego; Wymurowanie kominów z cegły klinkierowej; Wykończenie korony kominów  gzymsami;   Wytyczne zamawiającego zgodnie z dokumentacją projektową dostępną są w biurze Zarządcy przy ul. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej. Otrzymanie dokumentacji do ofertowania jak również przeprowadzenie wizji lokalnej na nieruchomości będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu spotkania z koordynatorem projektu Panią Lucyną Srebrakowską pod nr telefonu 575 114 949 Oferty należy składać w biurze Zarządcy Nieruchomości Tomasza Gajdy ul. A. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2023 r. do godziny 16.00 w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą (data stempla pocztowego jest równoznaczna z data wpływu) na wskazany wyżej adres z czytelnym…

Konkurs ofert – docieplenie stropu piwnic oraz podłogi strychu budynku przy ul. Grunwaldzka 20a, 20b, Listopadowa 47, 49

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grunwaldzka 20 A, B – Ul. Listopadowa 47, 49 w Bielsku-Białej   Lokalizacja robót: budynek przy ul. Grunwaldzka 20a, 20b, Listopadowa 47, 49   Termin składania ofert: 30.06.2023 r.  Zakres robót: Docieplenie stropu piwnic oraz podłogi strychu STROP PIWNIC Docieplenie stropu piwnic pianką natryskową PUR (lambda=0,020 W/mK) o grubości wg audytu termomodernizacyjnego/remontowego. Lokalizacja dociepleń zgodnie z dokumentacja dostępna w biurze Zarządcy. PODŁOGA STRYCHU Należy docieplić podłogę strychu granulatem wełny mineralnej (lambda=0,042 W/mK) o grubości warstwy wg audytu energetycznego/remontowego. Lokalizacja dociepleń zgodnie z dokumentacja dostępna w biurze Zarządcy.   Wytyczne zamawiającego zgodnie z dokumentacją projektową dostępną są w biurze Zarządcy przy ul. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej. Otrzymanie dokumentacji do ofertowania jak również przeprowadzenie wizji lokalnej na nieruchomości będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu spotkania z koordynatorem projektu Panią Lucyną Srebrakowską pod nr telefonu 575 114 949 Oferty należy składać w biurze Zarządcy Nieruchomości Tomasza Gajdy ul. A. Mickiewicza 26/4…

Konkurs ofert – remont konserwatorki klatek schodowych w budynku przy ul. Grunwaldzka 20a, 20b, Listopadowa 47, 49

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grunwaldzka 20 A, B – Ul. Listopadowa 47, 49 w Bielsku-Białej   Lokalizacja robót: budynek przy ul. Grunwaldzkiej 20 A, B / Listopadowej 47, 49; 43-300 Bialsko-Biała Termin składania ofert: 30.06.2023 r.  Zakres robót: remont konserwatorski klatek schodowych Założeniem remontu klatek schodowych jest przywrócenie ich pierwotnego reprezentacyjnego wyglądu. Z klatek schodowych należy usunąć wszystkie warstwy technologiczne nienależące do pierwszej warstwy chronologicznej. – rekonstrukcja zniszczonej sztukaterii; – uzupełnienie ubytków w tynkach; – ponowne malowanie ścian; – renowacja balustrad i posadzek. POSADZKI Istniejące posadzki z lastryko należy poddać renowacji poprzez: – szlifowanie; – uzupełnianie ubytków oraz spękań; – zabezpieczenie powierzchni lastryko impregnatem do kamienia oraz opcjonalnie nabłyszczyć BALUSTRADY Istniejące balustrady klatek schodowych należy poddać renowacji poprzez oczyszczenie oraz malowanie farbą olejną, matową, w kolorze grafitowym (NCS S 5000-N) lub antracytowym. Należy pozostawić istniejące drewniane pochwyty balustrady, ewentualne ubytki uzupełnić masą wypełniającą do drewna. Pochwyty wykończyć połyskowym bezbarwnym lakierem…

Konkurs ofert – remont konserwatorki kamienicy przy ul. Grunwaldzka 20a, 20b, Listopadowa 47, 49

  Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grunwaldzka 20 A, B – Ul. Listopadowa 47, 49 w Bielsku-Białej Lokalizacja robót: budynek przy ul. Grunwaldzkiej 20 A, B / Listopadowej 47, 49; 43-300 Bialsko-Biała Termin składania ofert: 30.06.2023 r.  Zakres robót – Elewacje: COKÓŁ (PIASKOWIEC) WZMOCNIENIE  I UZUPEŁNIANIE UBYTKÓW SPOINOWANIE IMPREGNACJA HYDROFOBIZUJĄCA RENOWACJA TYNKÓW ELEWACJI RENOWACJA GZYMSÓW ,OPASEK WOKÓŁ OKIEN , GZYMSÓW PODPARAPETOWYCH, SZTUKATERII ROBOTY BLACHARSKIE REMONT BALKONÓW   Prace przygotowawcze – skucie starych, głuchych tynków, usunięcie starych powłok malarskich   Wzmocnienie podłoża na całości elewacji tynkowanej – renowacja wszystkich detali architektonicznych na elewacji tj.: – gzymsy (wieńczący, międzykondygnacyjne, podokienne, nadokienne); – podpory balkonowe; – płyty balkonowe; – opaski okienne, opaski drzwiowe; – ornament nad wejściem do klatki (klatka od strony. Ul Grunwaldzkiej); – rzeźby postaci nad portalami od strony ul. Listopadowej;   Uzupełnienie ubytków w detalach  analogicznie do pozostałych detali na elewacji, które nie uległy zniszczeniu   Demontaż wszystkich istniejących obróbek blacharskie…

Konkurs ofert na prace remontowe

Konkurs ofert na termomodernizację elewacji budynku wielorodzinnego przy ul. Z. Krasińskiego 27 a w Bielsku-Białej. Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Krasińskiego 27 a w Bielsku-Białej Termin składania ofert: 25.11.2022 r.  Zakres prac: Opis techniczny: Docieplenie ścian zewnętrznych Docieplenie ścian płytami termoizolacyjnymi z wełny mineralnej Wymiana obróbek blacharskich Wymiana parapetów Docieplenie stropu piwnicy Hydroizolacja ścian fundamentowych Docieplenie stropu poddasza Wymiana drzwi wejściowych do budynku Prace towarzyszące Remont balkonów Wymiana instalacji odgromowej Remont kominów Wymiana pokrycia dachu Wymiana oświetlenia zewnętrznego Modernizacja instalacji domofonowej Wykonanie instalacji monitoringu Malowanie klatki schodowej Przedmiar prac jest dostępny w biurze Zarządcy przy ul. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej. Otrzymanie dokumentacji do ofertowania jak również przeprowadzenie wizji lokalnej w nieruchomości będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu spotkania z koordynatorem projektu Panią Izabelą Kubica pod numerem telefonu 883 11 48 48. Oferty należy składać w biurze Zarządcy Nieruchomości Tomasza Gajdy ul. A. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej w nieprzekraczalnym terminie do 25.11.2022 r.…

Back To Top