Skip to content

Konkurs ofert – przemurowanie kominów budynku przy ul. Grunwaldzka 20a, 20b, Listopadowa 47, 49

Inwestor:

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grunwaldzka 20 A, B – Ul. Listopadowa 47, 49 w Bielsku-Białej

 

Lokalizacja robót:

budynek przy ul. Grunwaldzka 20a, 20b, Listopadowa 47, 49

 

Termin składania ofert:

30.06.2023 r. 

Zakres robót:

Kominy – przemurowanie kominów

 

Rozebranie kominów ponad powierzchnią dachu z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem dachu;

Utylizacja gruzu rozbiórkowego;

Wymurowanie kominów z cegły klinkierowej;

Wykończenie korony kominów  gzymsami;

 

Wytyczne zamawiającego zgodnie z dokumentacją projektową dostępną są w biurze Zarządcy przy ul. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej. Otrzymanie dokumentacji do ofertowania jak również przeprowadzenie wizji lokalnej na nieruchomości będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu spotkania z koordynatorem projektu Panią Lucyną Srebrakowską pod nr telefonu 575 114 949

Oferty należy składać w biurze Zarządcy Nieruchomości Tomasza Gajdy ul. A. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2023 r. do godziny 16.00 w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą (data stempla pocztowego jest równoznaczna z data wpływu) na wskazany wyżej adres z czytelnym dopiskiem „Oferta na przemurowanie kominów  – WM Grunwaldzka 20 A, B Listopadowa 47, 49”

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny.

Zapraszamy do składania ofert.

Back To Top