Skip to content

Konkurs ofert na wykonanie remontu klatek schodowych – Zeta Park Jeden

Inwestor:

Wspólnota Mieszkaniowa Zeta Park Jeden

 

Lokalizacja robót:

 

Wspólnota Mieszkaniowa Zeta Park Jeden

Ul. Staffa 15, 17, 19, 21

43-450 Ustroń

 

Termin składania ofert:

31.07.2023 r. 

Zakres robót:

  • Docieplenie klatek schodowych w części wykonanej z kostki granitowej. Docieplenie styropianem o grubości 10 cm.
  • Wykonacie malowania docieplonych klatek schodowych.

Ilość klatek schodowych  do  docieplenia – 7 szt.

Ilość klatek schodowych do odmalowania – 2 szt.

->  konkurs ofert na remont klatek schodowych – WM Zeta Park Jeden 

Przeprowadzenie wizji lokalnej na nieruchomości będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu spotkania z koordynatorem projektu Panią Lucyną Srebrakowską pod nr telefonu 575 114 949

Oferty należy składać w biurze Zarządcy Nieruchomości Tomasza Gajdy ul. A. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej w nieprzekraczalnym terminie do 31.07.2023 r. do godziny 16.00 w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą (data stempla pocztowego jest równoznaczna z data wpływu) na wskazany wyżej adres z czytelnym dopiskiem „Oferta na remont klatek schodowych  – WM Zeta Park Jeden  ”

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny.

Zapraszamy do składania ofert

Back To Top