Skip to content

Konkurs ofert na prace remontowe

Konkurs ofert na termomodernizację elewacji budynku wielorodzinnego przy ul. Z. Krasińskiego 27 a w Bielsku-Białej.

Inwestor:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Krasińskiego 27 a w Bielsku-Białej

Termin składania ofert:

25.11.2022 r. 

Zakres prac:

Opis techniczny:

  • Docieplenie ścian zewnętrznych

Docieplenie ścian płytami termoizolacyjnymi z wełny mineralnej

Wymiana obróbek blacharskich

Wymiana parapetów

  • Docieplenie stropu piwnicy
  • Hydroizolacja ścian fundamentowych
  • Docieplenie stropu poddasza
  • Wymiana drzwi wejściowych do budynku
  • Prace towarzyszące

Remont balkonów

Wymiana instalacji odgromowej

Remont kominów

Wymiana pokrycia dachu

Wymiana oświetlenia zewnętrznego

Modernizacja instalacji domofonowej

Wykonanie instalacji monitoringu

Malowanie klatki schodowej

Przedmiar prac jest dostępny w biurze Zarządcy przy ul. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej. Otrzymanie dokumentacji do ofertowania jak również przeprowadzenie wizji lokalnej w nieruchomości będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu spotkania z koordynatorem projektu Panią Izabelą Kubica pod numerem telefonu 883 11 48 48.

Oferty należy składać w biurze Zarządcy Nieruchomości Tomasza Gajdy ul. A. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej w nieprzekraczalnym terminie do 25.11.2022 r. do godziny 16.00 w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą (data stempla pocztowego jest równoznaczna z data wpływu) na wskazany wyżej adres z czytelnym dopiskiem „Oferta na termomodernizację elewacji budynku wielorodzinnego przy ul. Z. Krasińskiego 27 a w Bielsku-Białej”.

 

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Krasińskiego 27 a w Bielsku-Białej zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny.

Zapraszamy do składania ofert.

Back To Top