Skip to content

Wymiana stolarki okiennej

Inwestor:

Wspólnota Mieszkaniowa Zeta Park Jeden

Ul. Staffa 15, 17, 19, 21

43-450 Ustroń

Termin składania ofert:

23.08.2022 r. 

Zakres robót:

Wymiana luksferów na klatkach schodowych na okna.

Opis techniczny:

– demontaż i utylizacja luksferów;

– przygotowanie otworów

– montaż okien;

– wykonanie obróbek wokół okien wraz z malowaniem, na elewacji oraz od strony klatek schodowych;

– wycena okien zgodnie z wytycznymi zamawiającego.

 

Wytyczne zamawiającego dostępne są w biurze Zarządcy przy ul. Mickiewicza 28/1 w Bielsku-Białej. Otrzymanie dokumentacji do ofertowania jak również przeprowadzenie wizji lokalnej na nieruchomości będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu spotkania z koordynatorem projektu Panią Lucyną Srebrakowską pod nr telefonu 575 114 949

Oferty należy składać w biurze Zarządcy Nieruchomości Tomasza Gajdy ul. A. Mickiewicza 28/1 w Bielsku-Białej w nieprzekraczalnym terminie do 23.08.2022 r. do godziny 16.00 w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą (data stempla pocztowego jest równoznaczna z data wpływu) na wskazany wyżej adres z czytelnym dopiskiem „Oferta na montaż okien – Zeta Park Jeden”.

Wspólnota Mieszkaniowa Zeta Parka Jeden zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny.

Zapraszamy do składania ofert.

Back To Top