Skip to content

Konkurs ofert na remont konserwatorski nieruchomości przy ul. Przybyły 10  w Bielsku-Białej.

Konkurs ofert na remont konserwatorski nieruchomości przy ul. Przybyły 10  w Bielsku-Białej.

Inwestor:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Przybyły 10 w Bielsku-Białej.

Termin składania ofert:

10.07.2023 r. 

Zakres prac:

  1. Remont elewacji,
  2. Izolacja fundamentów
  3. Remont i malowanie klatki schodowej
  4. Remont balkonów
  5. Docieplanie stropów nad ostatnią kondygnacja oraz stropów piwnic.
  6. Wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych
  7. Remont dachu.

 

Szczegółowe wytyczne zamawiającego zgodnie z dokumentacją projektową dostępną są w biurze Zarządcy przy ul. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej. Otrzymanie dokumentacji do ofertowania jak również przeprowadzenie wizji lokalnej na nieruchomości będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu spotkania z koordynatorem projektu Panią Izabelą Plucińską pod nr telefonu 509 318 827.

Oferty należy składać w biurze Zarządcy Nieruchomości Tomasza Gajdy ul. A. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej w nieprzekraczalnym terminie do 10.07.2023 r. do godziny 16.00
w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą (data stempla pocztowego jest równoznaczna z data wpływu) na wskazany wyżej adres z czytelnym dopiskiem „Oferta na remont nieruchomości przy ul. Przybyły 10  w Bielsku-Białej”.

 

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Przybyły 10 a w Bielsku-Białej zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny.

Zapraszamy do składania ofert.

 

 

Back To Top