Skip to content

KONKURS OFERT

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kochanowskiego 41 w Bielsku-Białej ogłasza konkurs ofert na remont słupów nośnych budynku. Opinie techniczną wraz z zaleceniami można uzyskać w biurze Zarządcy nieruchomości Tomasza Gajda ul. A. Mickiewicza 28/1 43-300 Bielsk-Biała.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach na ww. adres w terminie do 07.07.2020 r.

Wspólnota Mieszkaniowa Zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny.

Back To Top