Skip to content

KONKURS OFERT

Konkurs ofert:

Inwestor:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. NMP Królowej Polski 21 w Bielsku-Białej

Termin składania ofert:

10.08.2020 r. 

Zakres prac: wymiana kanalizacji ściekowej

Opis techniczny:

Wymiana żeliwnej kanalizacji ściekowej w budynku na poziomie piwnicy polegać ma  głównie na zastąpieniu jej rurami z tworzywa sztucznego PCV wraz dwoma studzienkami rewizyjnymi ø 400 mm w miejscu włączenia przyłączy kanalizacyjnych ø 110 mm do kanału głównego ø 160 mm. Planowana trasa nowej kanalizacji przebiegać ma  dokładnie w miejscu starej  kanalizacji pod posadzką w piwnicy budynku.

Wymiana kanalizacji ściekowej w budynku:

– Odspojenie spękanej posadzki piwnicy nad trasą starej kanalizacji żeliwnej.

– Demontaż starej kanalizacji z rur żeliwnych.

– Dopasowanie przekroju starego kanału do nowej średnicy rury z PCV.

– Wykonanie podsypki żwirowo-piaskowej pod nowe rury kanalizacyjne.

-Montaż nowych rur z PCV łączonych na kielichy z 2% spadkiem na zewnątrz.

– Przeprowadzenie badania szczelności kanalizacji.

– Zabezpieczenie nowych rur kanalizacyjnych przez obsypanie ich piaskiem.

– Wypełnienie powstałej bruzdy posadzki w piwnicy zaprawą.

Zapraszamy do składania ofert.

Back To Top