Skip to content

Konkurs ofert na remont konserwatorski nieruchomości przy ul. Krakowskiej 40  w Bielsku-Białej

Konkurs ofert na remont konserwatorski nieruchomości przy ul. Krakowskiej 40  w Bielsku-Białej.

Inwestor:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Krakowskiej 40 w Bielsku-Białej.

Termin składania ofert:

15.08.2023 r. 

Zakres prac:

 1. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poprzez iniekcję krystaliczną,
 2. Wykonanie izolacji pionowej fundamentów,
 3. Wykonanie remontu dachu poprzez miejscowe wzmocnienie więźby dachowej oraz wykonanie poszycia dachu z blachy na klik w powłoce Pural wraz z rynnami i rurami spustowymi,
 4. Remont kominów ponad dachem,
 5. Remont i malowanie klatki schodowej,
 6. Położenie płytki gresowej o wymiarze 60×60 na posadzce przyziemie, parter, 1 piętro,
 7. Wykonanie izolacji termicznej stropów poddasza i piwnicy,
 8. Renowacja stolarki drzwiowej w częściach wspólnych,
 9. Wykonanie instalacji gazowej w częściach wspólnych wraz z montażem konsol gazowych,
 10. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej w częściach wspólnych nieruchomości,
 11. Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową na teren nieruchomości,
 12. Wykonanie instalacji domofonowej.

 

Szczegółowe wytyczne zamawiającego zgodnie z dokumentacją projektową dostępne są w biurze Zarządcy przy ul. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej. Otrzymanie dokumentacji do ofertowania jak również przeprowadzenie wizji lokalnej na nieruchomości będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu spotkania z koordynatorem projektu Panią Izabelą Plucińską pod nr telefonu 509 318 827.

Oferty należy składać w biurze Zarządcy Nieruchomości Tomasza Gajdy ul. A. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej w nieprzekraczalnym terminie do 15.08.2023 r. do godziny 16.00
w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą (data stempla pocztowego jest równoznaczna z data wpływu) na wskazany wyżej adres z czytelnym dopiskiem „Oferta na remont nieruchomości przy ul. Krakowskiej 40  w Bielsku-Białej”.

 

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Krakowskiej 40 w Bielsku-Białej zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny.

Zapraszamy do składania ofert.

Back To Top