Skip to content

konkurs ofert na remont dachu

 

Remont kominów i dachu budynku ul. Źródlana 149 43-450 Ustroń
Wstępny przedmiar:

1. Roboty malarskie z okresem gwarancji minimum 10 lat z potwierdzeniem producenta farby wykonania powłoki zgodnie z warunkami gwarancji na zastosowaną farbę.

1.1. Czyszczenie dachu szczotkami drucianymi do 3 stopnia czystości blachy 414 m2
1.2 Mycie chemiczne dachu przed malowaniem 414 m2
1.3 Malowanie farbą dwuskładnikową podkładową blachy trapezowej 414 m2
1.4 Malowanie farbą dwuskładnikową podkładową blachy trapezowej 414 m2
1.5 Uzupełnienie i wymiana śrub mocujących blachę pokrycia wstępnie przyjęto wstępnie 50 szt.
1.6 Malowanie śniegołapów stalowych 17 mb.

2. Remont kominów

2.1. Rozbiórka kominów 3,0 m3
2.2. Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki 3,0 m3
2.3. Wykonanie nowych kominów z cegły klinkierowej 3,0 m3
2.4. Fugowanie cegieł komina 10,0 m2
2.5. Rozbiórka czapek kominowych 2,0 m2
2.6 Rozbiórka obróbek blacharskich komina . 5,0 m2
2.7 Wykonanie obróbek blacharskich komina . 5,0 m2
2.8 Nacięcie i silikonowanie bruzd 10.0 mb
2.9 Montaż listw na kominach – system 10,0 mb
2.10 Wykonanie czapek kominowych betonowych gr. 10cm 2,0 m2
2.11 Zbrojenie siatką 10×10 czapek kominowych 2,0 m2
2.12 Ustawienie i rozbiórka zsypu do gruzu 10,0mb
2.13 Ustawienie i rozbiórka rusztowań i pomostów do pracy przy kominach 10,0.m2
2.14 Montaż ław kominiarskich 5,0 mb
2.15 Montaż stopni kominiarskich 10 szt
2.16 Wykonanie obicia blachą powlekaną nie przemurowywanych kominów wentylacyjnych
od strony południowej . 10,0 m2

3 Rynny dachowe

3.1. Demontaż rynny ocynk. D=150mm 46 mb
3.2. Demontaż sztucera 4 szt.
3.3. Montaż rynny D=150mm na istniejących hakach stalowych 46 mb
3.4. Montaż sztucera 4 szt.
3.5. Montaż i demontaż rusztowań 1 kpl

Warunki , zasady zawarcia umowy oraz prowadzenia i rozliczenia robót.
• Oferta wykonawcy może zawierać alternatywną technologie wykonania robót dla zabezpieczenia kominów od strony południowej np. tynkowanie i malowanie
• Umowa z rozliczeniem na podstawie kosztorysu powykonawczego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robót
• Roboty dodatkowe i zamienne konieczne do wykonania robót rozliczane na podstawie stawek:
r-g, mat. sprzętu oraz narzuty zawartych w ofercie ,lub wg. aktualnych co do realizacji kwartału notowań stawek średnich cen i narzutów wydawnictwa SEKOCENBUD dla województwa Śląskiego Protokolarne przekazanie placu robót z wskazaniem pomieszczenia socjalnego dla pracowników,
miejsca poboru wody i energii, przejęcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo w rejonie robót, oraz inne istotne zapisy.
• Prowadzenie dziennika robót w celu dokonywania zapisów dotyczący prowadzenia robót np. odbiór robót zanikowych i częściowych na przekazanym przez inwestora druku
• Sporządzanie obmiaru powykonawczego na przekazanym przez inwestora wzorze druku
• Oferta wykonawcy może zawierać alternatywną technologie wykonania robót dla zabezpieczenia kominów od strony południowej np. tynkowanie i malowanie

Sporządził:
Bogdan Bulandra
Upr. bud.nr 107/90 B-B

 

Oferty należy składać w terminie do 17.05.2024 r. w biurze Zarządcy Nieruchomości Tomasza Gajda ul. A. Mickiewicza 26/4 Bielsko-Biała lub mailem biuro@zn-tomaszgajda.com z dopiskiem „Remont dachu Źródlana 149 w Ustroniu”. 

Koordynator projektu: Ewa Świtała 575 11 4949

Back To Top