Skip to content

Rozstrzygnięcie przetargów

Dziękujemy wszystkim firmom, które wzięły udział  w przetargu dot. utrzymania czystości i zieleni we Wspólnocie Lokalowej Sfera w Bielsku-Białej.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Back To Top