Skip to content

Remont tarasów nad garażem nieogrzewanym etap I – budynek przy ul. Staffa 15 oraz Staffa 21 w Ustroniu

Inwestor:

Wspólnota Mieszkaniowa Zeta Park Jeden

Ul. Staffa 15, 17, 19, 21

43-450 Ustroń

Termin składania ofert:

23.08.2022 r. 

Zakres robót:

Remont tarasów nad garażem nieogrzewanym etap I – budynek przy ul. Staffa 15 oraz Staffa 21 w Ustroniu.

Opis techniczny:

– Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych wraz z cokołem, stopniami, murkami i obróbkami blacharskimi (w części tarasów, zasypki żwirowe)

– Demontaż i ponowny montaż okiennic przesuwnych wraz z prowadnicą dolną oraz desek elewacyjnych w strefie cokołu.

– Demontaż, konserwacja i ponowny montaż balustrad

– Osuszenie warstw posadzkowych

– Wykonanie izolacji przy użyciu membrany EPDM (np. RESITRIX SKW)

– Wykonanie obróbek blacharskich, spustów, odwodnień

– Ułożenie nawierzchni z płyt grosowych 60x60x2cm na podkładkach – system wentylowany (w części tarasów, zasypki żwirowej)

– Ocieplenie płytami z wełny mineralnej w systemie ETICS

– Utylizacja odpadów remontowych.

Przedmiar robót jest dostępny w biurze Zarządcy przy ul. Mickiewicza 28/1 w Bielsku-Białej. Otrzymanie dokumentacji do ofertowania jak również przeprowadzenie wizji lokalnej na nieruchomości będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu spotkania z koordynatorem projektu Panią Lucyną Srebrakowską pod nr telefonu 575 114 949

Oferty należy składać w biurze Zarządcy Nieruchomości Tomasza Gajdy ul. A. Mickiewicza 28/1 w Bielsku-Białej w nieprzekraczalnym terminie do 23.08.2022 r. do godziny 16.00 w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą (data stempla pocztowego jest równoznaczna z data wpływu) na wskazany wyżej adres z czytelnym dopiskiem „Oferta na remont tarasów – Zeta Park Jeden”.

Wspólnota Mieszkaniowa Zeta Parka Jeden zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny.

Zapraszamy do składania ofert.

Back To Top