Skip to content

KONKURS OFERT  NA USŁUGI UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH LOKALOWEJ D. H. WOKULSKI W BIELSKU-BIAŁEJ

 

ONKURS OFERT  NA USŁUGI UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH LOKALOWEJ D. H. WOKULSKI

 

Niniejszym pismem Wspólnota Lokalowa D. H. Wokulski ul. Cechowej 22
w Bielsku-Białej ogłasza przetarg na utrzymanie czystości w częściach wspólnych

 Załącznik nr 1 do niniejszego pisma zawiera specyfikacje czynności niezbędnych do złożenia oferty.

 1. Prezentacja obiektu będzie możliwa w dniach od 05.01.2022 r. do 20.01.2022 r.
  po wcześniejszym umówieniu terminu. Wszelkich dodatkowych informacji udziela koordynator projektu z Pani Lucyna Srebrakowska tel. 575 11 49 49 w godz. od 8:00 do 16:00.
 2. Termin składania ofert do dnia 27.01.2022 r. godziny do godziny 16:00.
 3. Oferty proszę składać w zamkniętych kopertach w biurze Zarządcy Nieruchomości Tomasza Gajdy ul. Mickiewicza 28/1 w Bielsku-Białej w terminie podanym w pkt 3.

 

Wspólnota Lokalowa D. H. Wokulski ul. Cechowej 22w Bielsku-Białej zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

 

ZAŁ. 1. 

Usługi konserwatorskie oraz serwis sprzątający

 1. usługi kompleksowego utrzymania czystości w częściach wspólnych tj. w ciągach komunikacyjnych, sanitariatach, windzie, kotłowni, szatni, pokojach śniadań, biurze;
 2. usługa techniczna;
 3. obsługa konserwatorska w zakresie drobnych prac;
 4. usługi obsługi parkingu.

 

 1. Szczegółowy zakres prac porządkowych:

– mycie okien (do wysokości 3.00 m oraz 6 okien przy wejściu na obiekt, 3 szt. wejście od strony
11-tego Listopada, 3 szt. od strony mostu 1 x do roku w terminie do 15 kwietnia), drzwi wejściowych/wyjściowych, grzejników i ścian w pomieszczeniach wspólnych; (mycie okien od strony parkingu będą wykonywane na osobne zlecenie);

– codzienne wycieranie kurzu na parapetach, balustradach, lamperiach, sprzęcie p.poż;

– mycie umywalek, sanitariatów, oraz wymiana środków higieny w toaletach;

– sprzątanie wokół obiektu, mycie daszków a w zimie odśnieżanie kładki;

– sprzątanie służebności tj. przejścia do ul. Cechowej przez  bramę  oraz wejścia od ul. 11 listopada na całej szerokości D. H. Wokulski;

– mycie żaluzji;

– opróżnianie bieżące koszy, popielniczek i wymiana worków;

– zgłaszanie potrzeb zakupu materiałów eksploatacyjnych (klamki, deski sedesowe, tabliczki informacyjne, itp. );

– omiatanie pajęczyn;

 

 1. Szczegółowych zakres obsługi technicznej:

– otwieranie bramy wjazdowej na teren parkingu o godzinie 07:00 i zamykanie o godz. 20:00;

– otwieranie obiektu o godzinie 08:00;

– otwieranie rolet wejściowych oraz windy na I piętrze o godz. 09:00;

– zamykanie obiektu niezwłocznie po godzinach otwarcia D. H. „Wokulski”, w tym rolet;

– włączanie zabezpieczenia alarmowego obiektu;

– utrzymanie czystości w pomieszczeniu do składowania odpadów;

– zgłaszanie zapotrzebowania na środki czystości oraz po pisemnej akceptacji zapotrzebowania przez wyznaczona przez Zarząd osobę, realizowanie zakupów wg. zaakceptowanej listy.

 

 1. Szczegółowych zakres prac konserwatorskich:

– wykonywanie drobnych prac eksploatacyjnych (naprawa/wymiana zamków w drzwiach obiektu; wymiana żarówek; wymiana spłuczki w toalecie; dokręcenie deski w toalecie; wymiana podajnika mydła oraz papieru; drobne naprawy wod.-kan. takie jak naprawa zepsutego kranu; czyszczenie syfonów oraz udrażnianie pionów wod.-kan.; rozłączanie plafonów; czyszczenie kratek wentylacyjnych; usuwanie roślin z elewacji; drobne prace takie, jak np. zepsuta klamka itp.)

– dopilnowanie sprawnego funkcjonowania drzwi, rolet, okien i sprzętu sanitariatów oraz zgłaszanie awarii i nieprawidłowości w ich działaniu do Zarządu Zleceniodawcy;

– monitorowanie poprawnego działania urządzeń instalacji grzewczej, wodna – kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycznej, a w przypadku wykrycia awarii, natychmiastowe zgłoszenie tego faktu do Zarządu Zleceniodawcy;

– zgłaszanie Zleceniodawcy wszystkich nieprawidłowości i zagrożeń wynikłych w toku funkcjonowania obiektu.

 1. Szczegółowy Zakres obowiązków przy obsłudze parkingu:

– utrzymanie w czystości placu parkingowego;

– odśnieżanie parkingu (przygotowanie ciągów komunikacyjnych jezdnych);

– wymiana rolek biletowych w szlabanach.

 

Harmonogram codziennych  prac:

07:00 -09:00:

 

 • odśnieżanie, zamiatanie liści,
 • czyszczenie drzwi zewnętrznych,
 • ścieranie kurzy parter,
 • otwieranie obiektu,
 • sprzątanie wejścia od mostu, usuwanie pajęczyn
 • sprzątanie wejścia od ul. 11 listopada,
 •          sprzątanie parkingu oraz otoczenia budynku,
 • opróżnianie koszy na śmieci na zewnątrz obiektu,
 • uprzątnięcie w około kontenerów na odpady,

— — — —

 

17:00-20:00

 

 • maszynowe mycie I piętro,
 • mycie maszynowe parter,
 • mycie schodów x 3,
 • ścieranie kurzy piętro,
 • mycie klatki szkodowej przy biurze, posadzka w szatni, WC na piętrze oraz parterze,
 • sprzątanie łazienek, WC x 6 szt.,
 • uzupełnianie środków higienicznych,
 • opróżnienie koszy na śmieci wewnątrz obiektu,
 • sprzątanie szatni,
Back To Top