Skip to content

konkurs ofert na roboty budowlane

Inwestor:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Towarowa 4, 6, 8, 10, 12, 14 oraz Niepodległości 3, 5 ,7 w Czechowicach Dziedzicach

Termin składania ofert:

21.07.2022 r. 

Zakres prac:

remont klatek schodowych

Opis techniczny:.

– wykonanie iniekcji krystalicznej na wejściu do budynku,

– skucie odpadających tynków na klatce schodowej,

– podtynkowy montaż instalacji teletechnicznych,

– gipsowanie ścian,

– położenie tynku strukturalnego o grubości 1 mm na ścianach klatki schodowej,

– wykonanie mozaiki żywicznej do wysokości około 1m na klatkach schodowych,

– czyszczenie malowanie balustrad,

– wymiana pochwytów balustrad,

– wykonanie podwieszanych sufitów,

– odnawianie / wymiana drzwi wejściowych na strych oraz do piwnicy.

Przedmiar prac jest dostępny w biurze Zarządcy przy ul. Mickiewicza 28/1 w Bielsku-Białej. Otrzymanie dokumentacji do ofertowania jak równie z przeprowadzenie wizji lokalnej na nieruchomości będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu spotkania z koordynatorem projektu Panią Lucyna Srebrakowską pod nr telefonu 575 11 49 49

Oferty należy składać w biurze Zarządcy Nieruchomości Tomasza Gajda ul. A. Mickiewicza 28/1 w Bielsku-Białej w nieprzekraczalnym terminie do 21.07.2022 r. do godziny 16.00 w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą (data stempla pocztowego jest równoznaczna z data wpływu) na wskazany wyżej adres z czytelnym dopiskiem „Oferta na remont klatek schodowych”.

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Towarowa 4, 6, 8, 10, 12, 14 oraz Niepodległości 3, 5 ,7 w Czechowicach Dziedzicach zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny.

Zapraszamy do składania ofert.

Back To Top