Skip to content

konkurs ofert na remont dachu

Inwestor:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Cieszyńskiej 62 w Bielsku-Białej

Termin składania ofert:

16.08.2022 r. 

Zakres prac:

Remont poszycia dachu

Opis techniczny:

-przemurowanie kominów,

-wykonanie czap kominowych z kapinosem,

-konserwacja i montaż nowych nasad kominowych i zadaszeń,

-ocieplenie i wykonanie tynków na kominach i cokołach ścian ocieplonych,

-rozbiórka pokrycia z papy,

-naprawa obróbek blacharskich,

-wymianę części skorodowanego deskowania,

-wzmocnienie połączeń krokwi,

-obróbki z papy termozgrzewalnej/membrany mury ogniowe, kominy, wyłaz dachowy,

-wykonanie opasek dociskowych z blachy na ścianach i kominach,

-ułożenie termoizolacji (np. celuloza, wełną wdmuchiwana),

– wykonanie nowego pokrycia dachowego (papa, membrana  PCV lub EPDM) + kominki wentylujące stropodach

-demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej,

-montaż nowego wyłazu dachowego,

-wykonanie okładziny z blachy trapezowej na ścianie ponad dachem,

-usunięcie zalegających w przestrzeni stropodachu odpadów oraz wiórów drzewnych,

Przedmiar prac jest dostępny w biurze Zarządcy przy ul. Mickiewicza 28/1 w Bielsku-Białej. Otrzymanie dokumentacji do ofertowania jak również przeprowadzenie wizji lokalnej w nieruchomości będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu spotkania z koordynatorem projektu Panią Anna Pustelnik pod nr telefonu 730 114 747

Oferty należy składać w biurze Zarządcy Nieruchomości Tomasza Gajdy ul. A. Mickiewicza 28/1 w Bielsku-Białej w nieprzekraczalnym terminie do 16.08.2022 r. do godziny 16.00 w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą (data stempla pocztowego jest równoznaczna z data wpływu) na wskazany wyżej adres z czytelnym dopiskiem „Oferta na remont poszycia dachu-Cieszyńska 62 ”.

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Cieszyńskiej 62 w Bielsku-Białej zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny.

Zapraszamy do składania ofert.

 

Back To Top